היערכות למתן הגנה לפלסטינים מפני תקיפות מתנחלים במהלך ההתנתקות המוקד להגנת הפרט
היערכות למתן הגנה לפלסטינים מפני תקיפות מתנחלים במהלך ההתנתקות
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.08.2005
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד, פנו לשר הביטחון, ליועץ המשפטי לממשלה, לצבא ולמשטרה והתריעו כי לאור הצהרות של פעילי ימין ואירועים שנצפו בשטח בחודשים האחרונים קיים חשש כבד כי ההתנתקות תלווה בגל של אלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים ורכושם. חשש זה מחייב היערכות מיוחדת של כוחות הביטחון להגנת הפלסטינים בגדה, בייחוד לאור הליקויים היסודיים הידועים מכבר בטיפול מערכות אכיפת החוק בשטחים בעבריינות מתנחלים. עקב ליקויים אלה באכיפת החוק, המהווים הפרה של החובות המוטלות על המפקד הצבאי, נפגעות זכויות אדם בסיסיות של הפלסטינים, המוגנות על ידי המשפט הבינלאומי והמשפט החוקתי הישראלי. המכתב מציין גם מספר צעדים הכרחיים לאלתר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות