פרוטוקול ועדת הקנסות בעניינן עדר ח'ליפה ועדר דאר עווד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פרוטוקול ועדת הקנסות בעניינן עדר ח'ליפה ועדר דאר עווד
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 05.07.2004
פרוטוקול ועדת הקנסות בעניינן עדר ח'ליפה ועדר דאר עווד
פרוטוקול הדיון בועדת קנסות אזרחיים, שהתקבל במסגרת תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט בגין תפיסה ושחיטה של שני עדרים של תושבים מהכפר בודרוס. על התובעים, שעדריהם נתפסו כ-500 מטר מעבר לקו הירוק, הושת קנס בסך 48,000 ₪ כל אחד. עד ליום הדיון עצמו, וחרף דרישת החוק, לא ניתנה לתובעים הזדמנות להשמיע את טענותיהם. התובעים טענו כי בהיעדר סימון בשטח לא ניתן לדעת היכן עובר הקו הירוק, וכן שלא ניתנה להם זכות הטיעון. עוד טענו העותרים בדיון, כי השחיטה התבצעה שלא כדין, מאחר ולא הוצא צו כנדרש. בעקבות טיעוני התובעים בוטל הקנס.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פרוטוקול הדיון בועדת קנסות אזרחיים, שהתקבל במסגרת תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט בגין תפיסה ושחיטה של שני עדרים של תושבים מהכפר בודרוס. על התובעים, שעדריהם נתפסו כ-500 מטר מעבר לקו הירוק, הושת קנס בסך 48,000 ₪ כל אחד. עד ליום הדיון עצמו, וחרף דרישת החוק, לא ניתנה לתובעים הזדמנות להשמיע את טענותיהם. התובעים טענו כי בהיעדר סימון בשטח לא ניתן לדעת היכן עובר הקו הירוק, וכן שלא ניתנה להם זכות הטיעון. עוד טענו העותרים בדיון, כי השחיטה התבצעה שלא כדין, מאחר ולא הוצא צו כנדרש. בעקבות טיעוני התובעים בוטל הקנס.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות