עת"ם (י-ם) 750/05 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"ם (י-ם) 750/05 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 18.09.2005
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט, לפי חוק חופש המידע, לקבלת נוהלי מניעת היציאה של תושבי ירושלים המזרחית לחו"ל דרך גשר אלנבי. במספר מקרים מנע משרד הפנים את יציאתם של תושבי מזרח ירושלים לירדן ללא הסבר וללא צו או שימוע. שר הפנים אמנם רשאי לאסור את יציאתו של אדם מישראל אם יש יסוד לחשש שיציאתו תפגע בביטחון המדינה, אך הנהלים וההנחיות בעניין, המשפיעים ישירות על הזכות החוקתית לצאת מן הארץ, עמומים. העותרת ביקשה לחשוף את הנהלים, והמשיבים נמנעו מלעשות זאת במשך למעלה מחצי שנה. המנעות משרד הפנים מהווה הפרה בוטה ומתמשכת של החוק. העתירה נמחקה לאחר שהממונה על חופש המידע העביר עותק מהנהלים למוקד. בכל זאת בית המשפט פסק כי על המדינה לשלם לעותרת הוצאות בסך 2000 ש"ח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות