בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט אושרה יציאתה לירדן של תושבת קבע מירושלים המזרחית, ונקבע כי על משרד הפנים לשאת בהוצאות העותרים בסכום כולל של 5000 ש"ח:  העתירה הוגשה בעקבות מחדל חמור ומתמשך של משרד הפנים, אשר מנע מהעותרת לצאת דרך גשר אלנבי, ללא צו, ללא שימוע ומבלי לנמק מהן הסיבות לפגיעה הקשה בזכויותיה החוקתיות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.03.2007
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט אושרה יציאתה לירדן של תושבת קבע מירושלים המזרחית, ונקבע כי על משרד הפנים לשאת בהוצאות העותרים בסכום כולל של 5000 ש"ח:  העתירה הוגשה בעקבות מחדל חמור ומתמשך של משרד הפנים, אשר מנע מהעותרת לצאת דרך גשר אלנבי, ללא צו, ללא שימוע ומבלי לנמק מהן הסיבות לפגיעה הקשה בזכויותיה החוקתיות
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט אושרה יציאתה לירדן של תושבת קבע מירושלים המזרחית, ונקבע כי על משרד הפנים לשאת בהוצאות העותרים בסכום כולל של 5000 ש"ח:  העתירה הוגשה בעקבות מחדל חמור ומתמשך של משרד הפנים, אשר מנע מהעותרת לצאת דרך גשר אלנבי, ללא צו, ללא שימוע ומבלי לנמק מהן הסיבות לפגיעה הקשה בזכויותיה החוקתיות

ב-31.1.04 ביקשה תושבת ירושלים המזרחית לצאת לירדן דרך גשר אלנבי. לאחר שרכשה כרטיס יציאה ועברה לביקורת משטרת הגבולות, נאמר לה בעל פה כי מונעים את יציאתה, וכי עליה לפנות למשטרת נווה יעקב. העותרת סרה מיד למשטרה בנווה יעקב, אולם שם נמסר לה כי אין ברישומיהם דבר נגדה, וכי עליה לפנות לתחנת המשטרה במגרש הרוסים ולשוחח עם נציג השב"כ. נציג השב"כ אף הוא יידע את העותרת כי אין נגדה ולא כלום, ויכולה היא לחזור לגשר אלנבי ולצאת את הארץ. בשובה למשטרת הגבולות שוב מנעו את יציאתה, ובשיחה עם נציג השב"כ למחרת היום נאמר לה כי היא מנועת שב"כ.

היות ופניות חוזרות ונשנות של המוקד לגורמים האחראיים השונים בעניינה של העותרת נותרו ללא מענה, פעל המוקד בשני מישורים מקבילים – עתירה לפי חוק חופש המידע (מיום 18.9.05) על מנת לקבל מידע אודות ההסדר החוקי למניעת יציאתם של ישראלים לירדן, והגשת עתירה פרטנית (מיום 13.3.06) בעניינה של העותרת, להסרת המניעה על יציאתה לחו"ל. בכתב התשובה לעתירה לפי חופש המידע, הודה המשיב כי למעשה אין הנחיות כתובות לגבי האופן בו נשללת זכותו היסודית של תושב או אזרח לצאת מהמדינה. עם זאת, ממכתב נלווה לכתב התשובה עולה, כי טרם יגבש המשיב עמדה סופית בעניין מניעת יציאתו של אדם מחוץ לתחומי ישראל, עליו למסור לאותו אדם את החלטתו בכתב, ולאפשר לו להשיג על החלטתו.

בעקבות העתירה הפרטנית בעניין העותרת, הודיע המשיב ביום 11.7.06 כי אין עוד מניעה להתיר את יציאתה לירדן. במכתבו, מצר המשיב על העובדה כי נפלה טעות בכך שלא נשלח לעותרת מכתב המודיע לה על ההחלטה, השגויה כאמור. בקשת המוקד לקבל את המכתב המודיע לעותרת על ההחלטה שלא לאפשר לה לצאת לירדן ועל הסיבות לה, לא נענתה אף לאחר הגשת העתירה והסרת המניעה.

נוכח הכשלים בהתנהלות המשיב פנה המוקד לביהמ"ש בבקשה לפסיקת הוצאות כנגד המשיב. בית המשפט נעתר לבקשת המוקד, פסק לחובת המשיב הוצאות בסך 5000 ₪, וקבע כי אין לקבל את דרך התנהלותו של המשיב, שאינו טורח להשיב לפניות של אזרחי המדינה ותושביה ככלל, ובעניינים הנוגעים להגבלת זכויות חוקתיות בפרט.


לצפייה בעתירה לפי חוק חופש המידע מיום 18.9.05


לצפייה בתשובת המדינה לעתירה לפי חוק חופש המידע מיום 7.12.05


לצפייה בעתירה מיום 13.3.06


לצפייה בהחלטה מיום 14.2.07

הדפסה הדפסה
שיתוף

ב-31.1.04 ביקשה תושבת ירושלים המזרחית לצאת לירדן דרך גשר אלנבי. לאחר שרכשה כרטיס יציאה ועברה לביקורת משטרת הגבולות, נאמר לה בעל פה כי מונעים את יציאתה, וכי עליה לפנות למשטרת נווה יעקב. העותרת סרה מיד למשטרה בנווה יעקב, אולם שם נמסר לה כי אין ברישומיהם דבר נגדה, וכי עליה לפנות לתחנת המשטרה במגרש הרוסים ולשוחח עם נציג השב"כ. נציג השב"כ אף הוא יידע את העותרת כי אין נגדה ולא כלום, ויכולה היא לחזור לגשר אלנבי ולצאת את הארץ. בשובה למשטרת הגבולות שוב מנעו את יציאתה, ובשיחה עם נציג השב"כ למחרת היום נאמר לה כי היא מנועת שב"כ.

היות ופניות חוזרות ונשנות של המוקד לגורמים האחראיים השונים בעניינה של העותרת נותרו ללא מענה, פעל המוקד בשני מישורים מקבילים – עתירה לפי חוק חופש המידע (מיום 18.9.05) על מנת לקבל מידע אודות ההסדר החוקי למניעת יציאתם של ישראלים לירדן, והגשת עתירה פרטנית (מיום 13.3.06) בעניינה של העותרת, להסרת המניעה על יציאתה לחו"ל. בכתב התשובה לעתירה לפי חופש המידע, הודה המשיב כי למעשה אין הנחיות כתובות לגבי האופן בו נשללת זכותו היסודית של תושב או אזרח לצאת מהמדינה. עם זאת, ממכתב נלווה לכתב התשובה עולה, כי טרם יגבש המשיב עמדה סופית בעניין מניעת יציאתו של אדם מחוץ לתחומי ישראל, עליו למסור לאותו אדם את החלטתו בכתב, ולאפשר לו להשיג על החלטתו.

בעקבות העתירה הפרטנית בעניין העותרת, הודיע המשיב ביום 11.7.06 כי אין עוד מניעה להתיר את יציאתה לירדן. במכתבו, מצר המשיב על העובדה כי נפלה טעות בכך שלא נשלח לעותרת מכתב המודיע לה על ההחלטה, השגויה כאמור. בקשת המוקד לקבל את המכתב המודיע לעותרת על ההחלטה שלא לאפשר לה לצאת לירדן ועל הסיבות לה, לא נענתה אף לאחר הגשת העתירה והסרת המניעה.

נוכח הכשלים בהתנהלות המשיב פנה המוקד לביהמ"ש בבקשה לפסיקת הוצאות כנגד המשיב. בית המשפט נעתר לבקשת המוקד, פסק לחובת המשיב הוצאות בסך 5000 ₪, וקבע כי אין לקבל את דרך התנהלותו של המשיב, שאינו טורח להשיב לפניות של אזרחי המדינה ותושביה ככלל, ובעניינים הנוגעים להגבלת זכויות חוקתיות בפרט.


לצפייה בעתירה לפי חוק חופש המידע מיום 18.9.05


לצפייה בתשובת המדינה לעתירה לפי חוק חופש המידע מיום 7.12.05


לצפייה בעתירה מיום 13.3.06


לצפייה בהחלטה מיום 14.2.07

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות