בג"ץ 2278/06 - מוסא ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 2278/06 - מוסא ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 14.02.2007
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט העליון פסק הוצאות בסך של 5000 ₪ בעתירת המוקד להגנת הפרט בעניינה של תושבת קבע בת 57 שביקשה לצאת לירדן. בקשתה לצאת את הארץ סורבה ללא צו, ללא שימוע, ומבלי לנמק מה הן הסיבות שהביאו למניעת היציאה ולפגיעה הקשה בזכויותיה של העותרת. בעקבות העתירה הודה המשיב כי נפלו טעויות בדרך התנהלותו בפרשה. בית המשפט קבע כי אין לקבל את דרך התנהלותו של המשיב שאינו טורח להשיב לפניות של אזרחי ותושבי המדינה. בייחוד אמורים הדברים בעניינים הקשורים להגבלת זכויות חוקתיות כגון חופש התנועה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות