בג"ץ 2278/06 - מוסא ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 2278/06 - מוסא ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 13.03.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד נגד החלטת המשיבים למנוע מתושבת קבע בישראל, בת 57, לצאת לירדן. המשיבים מונעים את יציאתה ללא צו, ללא שימוע וללא הצגה של הסיבות לפגיעה המתמשכת בזכויותיה החוקתיות. לאחר שמשרד הפנים סירב במשך למעלה מחצי שנה להשיב לבקשת המוקד לקבל את פרטי ההסדרים שלפיהם מונע המשרד את יציאתם של ישראלים לירדן הגיש המוקד עתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע. בכתב התשובה לעתירה פירט משרד הפנים את ההסדר שלפיו הוא מונע את היתר היציאה של תושב או אזרח ישראלי לירדן, אך הודה כי מדובר בפרוצדורה בלתי כתובה. כן הודה כי מכתב המודיע לעותרת על ההחלטה שלא לאפשר לה לצאת לירדן לא נשלח. בעקבות העתירה יצאה העותרת לירדן ונפסק סך של 5000 ש"ח הוצאות משפט עבור המוקד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות