עת"ם (י-ם) 750/05 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 750/05 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
כתבי בי דין | תגובה | 07.12.2005
עת"ם (י-ם) 750/05 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
בתגובה לעתירת המוקד בעניין נוהלי מניעת יציאתם של תושבים לחו"ל דרך ירדן טוענים המשיבים כי הימנעותם מלהשיב נעוצה בכך שבמשך זמן מה לא היה ממונה על חופש המידע במשרד הפנים. לגופו של עניין מודיעים המשיבים כי קיימת במשרד הפנים פרוצדורה בלתי כתובה המחייבת, בין היתר, משלוח הודעה לאדם שמינהל האוכלוסין החליט שלא לאפשר את יציאתו לירדן מטעמים ביטחוניים. במכתב ההודעה נמסר לו גם כי הוא זכאי להשיג על ההחלטה, וכי המניעה תקפה למשך חצי שנה. כן מחייב הנוהל משלוח הודעות בעניין אותו אדם ללשכת מינהל האוכלוסין הרלוונטית ולביקורת הגבולות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בתגובה לעתירת המוקד בעניין נוהלי מניעת יציאתם של תושבים לחו"ל דרך ירדן טוענים המשיבים כי הימנעותם מלהשיב נעוצה בכך שבמשך זמן מה לא היה ממונה על חופש המידע במשרד הפנים. לגופו של עניין מודיעים המשיבים כי קיימת במשרד הפנים פרוצדורה בלתי כתובה המחייבת, בין היתר, משלוח הודעה לאדם שמינהל האוכלוסין החליט שלא לאפשר את יציאתו לירדן מטעמים ביטחוניים. במכתב ההודעה נמסר לו גם כי הוא זכאי להשיג על ההחלטה, וכי המניעה תקפה למשך חצי שנה. כן מחייב הנוהל משלוח הודעות בעניין אותו אדם ללשכת מינהל האוכלוסין הרלוונטית ולביקורת הגבולות.
עדכונים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות