המוקד להגנת הפרט - ביום 28.9.2008 יקיים בג"ץ דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים, בעניין ההגבלות שמטילה ישראל על יציאתם לחו"ל של "מנועי השב"כ": הנוהל אותו אימץ הצבא במסגרת העתירה, מערים קשיים רבים על המבקשים לצאת לחו"ל ולמעשה אינו פותר את הבעיה לשמה הונהג - בירור מראש של המניעה הביטחונית, בטרם ההגעה למעבר הגבול
חזרה לעמוד הקודם
25.09.2008

ביום 28.9.2008 יקיים בג"ץ דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים, בעניין ההגבלות שמטילה ישראל על יציאתם לחו"ל של "מנועי השב"כ": הנוהל אותו אימץ הצבא במסגרת העתירה, מערים קשיים רבים על המבקשים לצאת לחו"ל ולמעשה אינו פותר את הבעיה לשמה הונהג - בירור מראש של המניעה הביטחונית, בטרם ההגעה למעבר הגבול

ביום 28.9.2008 יתקיים דיון בבית המשפט בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים, בעניין ההליך המינהלי להטלת איסור יציאה לחו"ל על פלסטינים מהגדה המערבית. הדיון שיתקיים הינו השני במספר בעתירת הארגונים, בעניין ההגבלות הרבות על אוכלוסיית "מנועי השב"כ". זאת לאחר שבג"ץ הגביל את העתירה רק לעניין ההליך, שהיה קיים קודם לפרוץ האינתיפאדה השנייה, בספטמבר 2000, לפיו תושב השטחים המבקש לצאת לחו"ל יוכל לברר אם קיימת נגדו "מניעה ביטחונית" עוד בטרם הגיע לגשר אלנבי. בהיעדר נוהל כזה, תושב המבקש לצאת את השטחים מגלה כי הוא "מנוע" מסיבה ביטחונית רק בהגיעו למעבר הגבול, מצב המלווה בעוגמת נפש רבה ובהוצאות מיותרות.  

ביום 21.2.08, במסגרת תגובה לעתירה, הציג הצבא את הנוהל החדש. עיון בו מעלה כי למעשה אין הנוהל נותן מענה לבעיה היחידה אותה הוא מתיימר לפתור - בירור מראש אודות המניעה הביטחונית – בירור כזה יתאפשר לכאורה לאחר הליך ארוך ומסורבל: לפי הנוהל החדש, מי שמבקש לברר מראש האם יוכל לצאת לחו"ל, צריך להתייצב פיסית במת"ק באזור מגוריו ולהגיש בקשה מנומקת בצירוף מסמכים, ככרטיס טיסה למשל. כלומר, עליו להשלים את כל ההכנות לקראת נסיעתו טרם הגשת הבקשה וטרם שהוא יודע אם יורשה בכלל לצאת. תשובה תינתן לו בתוך פרק זמן שלא יעלה על שישה שבועות ועליה יוכל להגיש השגה. הנוהל לא מפרט למי ניתן להגיש את ההשגה ומה משך הזמן המקסימאלי לטיפול בהשגה. כמו כן, הנוהל לא מתייחס לבקשות דחופות. נדמה כאילו במקום לטפל בבעיה המהותית, מבקשת לשכת היועמ"ש בגדה המערבית להתנער מהצורך להתמודד עם הנושא.

עוד בטרם חלפו 30 הימים שניתנו לעותרים להגיש את תגובתם, ובטרם החליט בית המשפט בנושא, החל הצבא מיישם את הנוהל החדש, ומלשכת היועמ"ש לגדה המערבית אף נשלח מכתב לארגונים, לפיו לאור הנוהל החדש, לא יטופלו עוד עררים הנוגעים למנועי יציאה לחו"ל וכי גם תושבים אשר הוחזרו לאחרונה מהגשר נדרשים להתחיל את הליך הבירור במסגרת הנוהל החדש. זאת, למרות שהשלב הראשון במסגרת הנוהל נועד לבירור מראש האם קיימת מניעה ליציאתו לחו"ל של האדם. מדוע אם כן נדרש אדם שיציאתו לחו"ל כבר סורבה - והוא הוחזר מהגשר - להתחיל בתהליך ארוך זה? למשיבים פתרונים.

ביום 21.9.2008 הגישו העותרים הודעה מעדכנת לקראת הדיון, בה חזרו והדגישו כי דרישתם בעתירה פשוטה ובסיסית – כאשר שוקלת הרשות המוסמכת לפגוע בזכות יסוד של אדם ולאסור על יציאתו לחו"ל, היא מחויבת למסור לאותו אדם הודעה מראש על כך, לאפשר זכות טיעון בפניה לפני קבלת החלטה, ולאחר שמיעתו, לקבל החלטה מושכלת ומנומקת. כך אף קבע משרד הפנים בנהלים דומים, הנוגעים ליציאתם של תושבי ירושלים המזרחית לירדן דרך גשר אלנבי (עת"מ 750/05 המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים). העותרים טוענים כי למעשה, על מנת לשמור על האפשרות לערער על "המניעה הביטחונית", כופה הצבא על המבקש לצאת לחו"ל סיוט בירוקראטי, שהוא לכשעצמו מהווה פגיעה בזכויות אדם. בהודעה מפרטים העותרים את סיפורם של מספר פלסטינים, שעניינם טופל ע"י המוקד,  שנאלצו לעתור לבג"ץ על מנת לקבל אישור ליציאתם לחו"ל.

לצפייה בהודעה מעדכנת מטעם העותרים מיום 21.9.2008

לצפייה בהחלטת בית המשפט לבקשה לצו ביניים מיום 18.5.2008

לצפייה בתגובת המדינה לבקשה לצו ביניים מיום 1.5.2008

לצפייה בתגובת הארגונים ובקשה לצו ביניים מיום 20.2.08

לצפייה בתגובת המדינה ובנוהל מיום 21.1.08

לצפייה בהחלטת ביהמ"ש מיום 1.8.07

לצפייה בעתירה מיום 5.10.06

מסמכים קשורים

בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובה מטעם העותרים לתגובת המשיבים מיום 10.3.2009
12.05.2009 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיבים
10.03.2009 | הודעה
קרא עוד
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיבים
24.09.2008 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעה מעדכנת מטעם העותרים
21.09.2008 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובה מטעם המשיבים לבקשה למתן צו-ביניים
01.05.2008 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובת העותרים להודעת המשיבים ובקשה למתן צו ביניים וצו על-תנאי
20.02.2008 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי
05.10.2006 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
עת"ם (י-ם) 750/05 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
07.12.2005 | תגובה
קרא עוד