בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובה מטעם המשיבים לבקשה למתן צו-ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובה מטעם המשיבים לבקשה למתן צו-ביניים
כתבי בי דין | תגובה | 01.05.2008
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובה מטעם המשיבים לבקשה למתן צו-ביניים
תגובת המשיבים לבקשה לצו ביניים שיורה להקפיא את הנוהל החדש ביחס ליוצאים לחו"ל דרך גשר אלנבי, שגובש בעקבות עתירת הארגונים נגד ההגבלות המוטלות על "מנועי שב"כ". המשיבים טוענים שהנוהל החדש מיטיב עם הפלסטינים המבקשים לצאת לחו"ל ומאפשר להם לברר מראש האם יש מניעה ביטחונית ליציאתם. המשיבים מדגישים כי המבקשים לצאת לחו"ל אינם חייבים לפעול על פי הנוהל; כי הקפאתו כבקשת העותרים תפגע בכל מי שכבר החלו בהליך על פיו; וכי מבחינת מאזן הנוחות יש לדחות את הבקשה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המשיבים לבקשה לצו ביניים שיורה להקפיא את הנוהל החדש ביחס ליוצאים לחו"ל דרך גשר אלנבי, שגובש בעקבות עתירת הארגונים נגד ההגבלות המוטלות על "מנועי שב"כ". המשיבים טוענים שהנוהל החדש מיטיב עם הפלסטינים המבקשים לצאת לחו"ל ומאפשר להם לברר מראש האם יש מניעה ביטחונית ליציאתם. המשיבים מדגישים כי המבקשים לצאת לחו"ל אינם חייבים לפעול על פי הנוהל; כי הקפאתו כבקשת העותרים תפגע בכל מי שכבר החלו בהליך על פיו; וכי מבחינת מאזן הנוחות יש לדחות את הבקשה.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות