בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 21.02.2010
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון פסק דין
לבקשת המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון רופאים לזכויות אדם מחק ביהמ"ש עתירה עקרונית שהגישו בעניין ההגבלות החלות על "מנועי השב"כ", קבוצת אנשים שסומנו על ידי רשויות הביטחון, ללא כל הליך ראוי או תשתית עובדתית ברורה, כ"מנועים ביטחוניים", וכך נפגעה יכולתם לנוע בשטחים ולצאת מהם. המחיקה התבקשה לאחר שבמסגרת העתירה נקבע נוהל לבירור מוקדם אודות מניעת יציאה לחו"ל, וצומצם באופן משמעותי מספרם של "מנועי השב"כ". למרות ליקויים רבים בנוהל החליטו העותרים לבקש את ביהמ"ש למחוק את העתירה, תוך שמירה על זכותם לשוב ולפנות אליו במקרים פרטיים הנוגעים לנוהל לבירור מראש של מניעת יציאה לחו"ל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
לבקשת המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון רופאים לזכויות אדם מחק ביהמ"ש עתירה עקרונית שהגישו בעניין ההגבלות החלות על "מנועי השב"כ", קבוצת אנשים שסומנו על ידי רשויות הביטחון, ללא כל הליך ראוי או תשתית עובדתית ברורה, כ"מנועים ביטחוניים", וכך נפגעה יכולתם לנוע בשטחים ולצאת מהם. המחיקה התבקשה לאחר שבמסגרת העתירה נקבע נוהל לבירור מוקדם אודות מניעת יציאה לחו"ל, וצומצם באופן משמעותי מספרם של "מנועי השב"כ". למרות ליקויים רבים בנוהל החליטו העותרים לבקש את ביהמ"ש למחוק את העתירה, תוך שמירה על זכותם לשוב ולפנות אליו במקרים פרטיים הנוגעים לנוהל לבירור מראש של מניעת יציאה לחו"ל.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות