בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעה מעדכנת מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעה מעדכנת מטעם העותרים
כתבי בי דין | תגובה | 21.09.2008
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעה מעדכנת מטעם העותרים
הודעה מעדכנת לקראת הדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים בעניין ההגבלות שמטיל הצבא על מנועי שב"כ. העותרים מדגישים שהנוהל החדש אינו יעיל ומסורבל, ורק מערים קשיים בירוקראטייים נוספים על פלסטינים המבקשים לצאת לחו"ל ויש מניעה ביטחונית לכך. העותרים מביאים דוגמאות של מקרים, שבהם טיפל המוקד, שבגלל הנוהל החדש התארך זמן הטיפול בבקשה, או שאף נדרשה עתירה לבג"ץ על מנת לפתור את הבעיה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעה מעדכנת לקראת הדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים בעניין ההגבלות שמטיל הצבא על מנועי שב"כ. העותרים מדגישים שהנוהל החדש אינו יעיל ומסורבל, ורק מערים קשיים בירוקראטייים נוספים על פלסטינים המבקשים לצאת לחו"ל ויש מניעה ביטחונית לכך. העותרים מביאים דוגמאות של מקרים, שבהם טיפל המוקד, שבגלל הנוהל החדש התארך זמן הטיפול בבקשה, או שאף נדרשה עתירה לבג"ץ על מנת לפתור את הבעיה.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות