בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 01.08.2007
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' החלטה
בעתירה נגד הפגיעה בחופש התנועה של פלסטינים המוגדרים מנועי שב"כ קבע ביהמ"ש העליון כי על המדינה להגיש את הנוהל המתגבש, וכי לעותרים, מנגד, תינתן האפשרות להגיב עליו. לגבי שאר הנושאים שהועלו בעתירה קבע ביהמ"ש כי יש לפצלם לעתירות קונקרטיות, וכי יש להבחין בין שאלת הכניסה לישראל ושאלת הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעתירה נגד הפגיעה בחופש התנועה של פלסטינים המוגדרים מנועי שב"כ קבע ביהמ"ש העליון כי על המדינה להגיש את הנוהל המתגבש, וכי לעותרים, מנגד, תינתן האפשרות להגיב עליו. לגבי שאר הנושאים שהועלו בעתירה קבע ביהמ"ש כי יש לפצלם לעתירות קונקרטיות, וכי יש להבחין בין שאלת הכניסה לישראל ושאלת הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות