בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיבים
כתבי בי דין | הודעה | 10.03.2009
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיבים
הודעת עדכון מטעם המשיבים לעתירת המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם בעניין מנועי שב"כ ליציאה מהגדה לחו"ל. המשיבים מציגים לראשונה בפני ביהמ"ש תיקונים שהוכנסו לנוהל ודוחים את טענות העותרים בדבר הרעת מצבם של פלסטינים הרוצים לצאת לחו"ל מאז כניסת הנוהל החדש לתוקף. כן חוזרים המשיבים על הטענה כי מספר מנועי היציאה שבהם עוסקת עתירת הארגונים נמוך, ויש להתייחס לטענות בפרופורציות מתאימות, ועל כן דין העתירה להימחק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת עדכון מטעם המשיבים לעתירת המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם בעניין מנועי שב"כ ליציאה מהגדה לחו"ל. המשיבים מציגים לראשונה בפני ביהמ"ש תיקונים שהוכנסו לנוהל ודוחים את טענות העותרים בדבר הרעת מצבם של פלסטינים הרוצים לצאת לחו"ל מאז כניסת הנוהל החדש לתוקף. כן חוזרים המשיבים על הטענה כי מספר מנועי היציאה שבהם עוסקת עתירת הארגונים נמוך, ויש להתייחס לטענות בפרופורציות מתאימות, ועל כן דין העתירה להימחק.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות