בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובה מטעם העותרים לתגובת המשיבים מיום 10.3.2009 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובה מטעם העותרים לתגובת המשיבים מיום 10.3.2009
כתבי בי דין | תגובה | 12.05.2009
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובה מטעם העותרים לתגובת המשיבים מיום 10.3.2009
במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם נגד ההגבלות המוטלות על מנועי שב"כ מגיבים העותרים על הנוהל המתוקן שהגישה המדינה. הם טוענים, בין השאר, כי המדינה לא התייחסה לטענה המשפטית היסודית שעליה מושתתת עתירה זו, שחלה עליה חובה להודיע מראש למנועי יציאה על כוונתה להגביל את תנועתם, ולאפשר להם טיעון בטרם יוחלט בעניינם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם נגד ההגבלות המוטלות על מנועי שב"כ מגיבים העותרים על הנוהל המתוקן שהגישה המדינה. הם טוענים, בין השאר, כי המדינה לא התייחסה לטענה המשפטית היסודית שעליה מושתתת עתירה זו, שחלה עליה חובה להודיע מראש למנועי יציאה על כוונתה להגביל את תנועתם, ולאפשר להם טיעון בטרם יוחלט בעניינם.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות