תגובת ארגוני זכויות אדם לנוהל החדש שפרסם הצבא בעניין יציאת תושבים פלסטינים לחו"ל: לטענת הארגונים, הצבא מתעלם מהבעיות שהועלו בעתירה, ומנסה לעקר את ביקורת ארגוני זכויות אדם על הצבא, כמו גם את מעורבות עורכי הדין ובית המשפט בהחלטות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
17.03.2008
תגובת ארגוני זכויות אדם לנוהל החדש שפרסם הצבא בעניין יציאת תושבים פלסטינים לחו"ל: לטענת הארגונים, הצבא מתעלם מהבעיות שהועלו בעתירה, ומנסה לעקר את ביקורת ארגוני זכויות אדם על הצבא, כמו גם את מעורבות עורכי הדין ובית המשפט בהחלטות
תגובת ארגוני זכויות אדם לנוהל החדש שפרסם הצבא בעניין יציאת תושבים פלסטינים לחו"ל: לטענת הארגונים, הצבא מתעלם מהבעיות שהועלו בעתירה, ומנסה לעקר את ביקורת ארגוני זכויות אדם על הצבא, כמו גם את מעורבות עורכי הדין ובית המשפט בהחלטות

ביום 20.2.08 הגישו האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם, את תגובתם לנוהל שפרסמה המדינה, במסגרת עתירה כנגד מגבלות תנועה רחבות היקף על "מנועי שב"כ". בין השאר ביקשו העותרים כי הצבא יאפשר בירור מראש של תושבי השטחים אם קיימת מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל, כלומר, במקום להגיע פיזית לגשר אלנבי ולגלות כי אינם מורשים לצאת לחו"ל. המשיבים הודיעו כי הם עמלים על גיבושו של נוהל חדש בעניין זה.

ביום 21.1.2008 הציגה הפרקליטות את הנוהל החדש שגובש. עיון בו מגלה כי מדובר בנוהל המנוגד לעקרונות מינהל תקין בסיסיים, כפי שאלה פורטו בעתירה, מעגן פגיעות בלתי-מוצדקות ובלתי-סבירות בזכויות אדם, ותחת מעטה של "רפורמה" מכביד עוד על תושבי השטחים, המבקשים לצאת לחו"ל. במקום לטפל בבעיה המהותית, מבקש הנוהל לנער מעל הרשויות את "העול המעיק" של מעורבות ארגוני זכויות האדם, של עורכי-דין ושל בית-המשפט.

לא זו אף זו. בטרם חלפו 30 הימים שניתנו לעותרים להגשת תגובתם לנוהל זה, ובטרם דן והכריע בית המשפט בעניין, החל הצבא ליישם הנוהל וקבע עובדות בשטח. בנוסף, במכתב מלשכת יועמ"ש גדמ"ע שנשלח לארגונים נכתב, כי לא יטופלו עוד עררים שיוגשו ללשכת יועמ"ש.
אם אכן יקיים היועמ"ש "איומו" ויסרב לטפל בעררים המוגשים על-ידי התושבים הפלסטינים שיציאתם לחו"ל נאסרה, צפויה החמרה בהיקף הפגיעות בתושבי השטחים, שזכותם לחופש תנועה ויציאה לחו"ל נשללה. בשל כך ביקשו העותרים מבית המשפט להוציא צו ביניים, אשר יקפיא את כניסתו לתוקף של הנוהל החדש, ויותיר על כנו את המצב הקיים, עד להכרעה בעתירה זו.


לצפייה בתגובת הארגונים מיום 20.2.08


לצפייה בתגובת המדינה ובנוהל מיום 21.1.08


לצפייה בהחלטת ביהמ"ש כי על המדינה לפרסם נוהל, וכי לעותרים יינתן זמן להגיב עליו מיום 1.8.07


לצפייה בתגובת המדינה מיום 25.7.07


לצפייה בעתירה מיום 5.10.06

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 20.2.08 הגישו האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם, את תגובתם לנוהל שפרסמה המדינה, במסגרת עתירה כנגד מגבלות תנועה רחבות היקף על "מנועי שב"כ". בין השאר ביקשו העותרים כי הצבא יאפשר בירור מראש של תושבי השטחים אם קיימת מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל, כלומר, במקום להגיע פיזית לגשר אלנבי ולגלות כי אינם מורשים לצאת לחו"ל. המשיבים הודיעו כי הם עמלים על גיבושו של נוהל חדש בעניין זה.

ביום 21.1.2008 הציגה הפרקליטות את הנוהל החדש שגובש. עיון בו מגלה כי מדובר בנוהל המנוגד לעקרונות מינהל תקין בסיסיים, כפי שאלה פורטו בעתירה, מעגן פגיעות בלתי-מוצדקות ובלתי-סבירות בזכויות אדם, ותחת מעטה של "רפורמה" מכביד עוד על תושבי השטחים, המבקשים לצאת לחו"ל. במקום לטפל בבעיה המהותית, מבקש הנוהל לנער מעל הרשויות את "העול המעיק" של מעורבות ארגוני זכויות האדם, של עורכי-דין ושל בית-המשפט.

לא זו אף זו. בטרם חלפו 30 הימים שניתנו לעותרים להגשת תגובתם לנוהל זה, ובטרם דן והכריע בית המשפט בעניין, החל הצבא ליישם הנוהל וקבע עובדות בשטח. בנוסף, במכתב מלשכת יועמ"ש גדמ"ע שנשלח לארגונים נכתב, כי לא יטופלו עוד עררים שיוגשו ללשכת יועמ"ש.
אם אכן יקיים היועמ"ש "איומו" ויסרב לטפל בעררים המוגשים על-ידי התושבים הפלסטינים שיציאתם לחו"ל נאסרה, צפויה החמרה בהיקף הפגיעות בתושבי השטחים, שזכותם לחופש תנועה ויציאה לחו"ל נשללה. בשל כך ביקשו העותרים מבית המשפט להוציא צו ביניים, אשר יקפיא את כניסתו לתוקף של הנוהל החדש, ויותיר על כנו את המצב הקיים, עד להכרעה בעתירה זו.


לצפייה בתגובת הארגונים מיום 20.2.08


לצפייה בתגובת המדינה ובנוהל מיום 21.1.08


לצפייה בהחלטת ביהמ"ש כי על המדינה לפרסם נוהל, וכי לעותרים יינתן זמן להגיב עליו מיום 1.8.07


לצפייה בתגובת המדינה מיום 25.7.07


לצפייה בעתירה מיום 5.10.06

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות