בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 24.09.2008
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון הודעת עדכון מטעם המשיבים
הודעת עדכון מטעם המשיבים לעתירת המוקד וארגונים אחרים בעניין ההגבלות המוטלות על מנועי שב"כ. המשיבים טוענים כי רק אחוז אחד מכלל האוכלוסייה בגדה המערבית הוא מנוע יציאה לחו"ל, ויש לבחון את הטענות בפרופורציות מתאימות. כן טוענים המשיבים כי הנוהל החדש לבירור מניעה ביטחונית לפני יציאה לחו"ל, שגובש במסגרת העתירה, ישונה כתוצאה מהפקת לקחים לאחר מספר חודשי התנסות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת עדכון מטעם המשיבים לעתירת המוקד וארגונים אחרים בעניין ההגבלות המוטלות על מנועי שב"כ. המשיבים טוענים כי רק אחוז אחד מכלל האוכלוסייה בגדה המערבית הוא מנוע יציאה לחו"ל, ויש לבחון את הטענות בפרופורציות מתאימות. כן טוענים המשיבים כי הנוהל החדש לבירור מניעה ביטחונית לפני יציאה לחו"ל, שגובש במסגרת העתירה, ישונה כתוצאה מהפקת לקחים לאחר מספר חודשי התנסות.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות