בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובת העותרים להודעת המשיבים ובקשה למתן צו ביניים וצו על-תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובת העותרים להודעת המשיבים ובקשה למתן צו ביניים וצו על-תנאי
כתבי בי דין | תגובה | 20.02.2008
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון תגובת העותרים להודעת המשיבים ובקשה למתן צו ביניים וצו על-תנאי
תגובת ארגוני זכויות אדם לנוהל החדש שפרסם הצבא בעניין יציאת תושבים פלסטינים לחו"ל. לטענת הארגונים, הצבא מתעלם מהבעיות שהועלו בעתירה, ומנסה לעקר את ביקורתם של ארגונים אלה עליו ואת מעורבות עורכי הדין ובית המשפט בהחלטות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת ארגוני זכויות אדם לנוהל החדש שפרסם הצבא בעניין יציאת תושבים פלסטינים לחו"ל. לטענת הארגונים, הצבא מתעלם מהבעיות שהועלו בעתירה, ומנסה לעקר את ביקורתם של ארגונים אלה עליו ואת מעורבות עורכי הדין ובית המשפט בהחלטות.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות