בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון בקשה מטעם העותרים לעיון חוזר בבקשה למתן צו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון בקשה מטעם העותרים לעיון חוזר בבקשה למתן צו ביניים
כתבי בי דין | בקשה | 12.05.2009
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון בקשה מטעם העותרים לעיון חוזר בבקשה למתן צו ביניים
בקשה לעיון חוזר בבקשה למתן צו ביניים שהגישו העותרים במסגרת עתירת "מנועי שב"כ", שנועדה למנוע מהמדינה להרע את מצבם של מנועי היציאה מהגדה לחו"ל. העותרים טוענים כי הנוהל החדש פוגע במנועי יציאה שהוחזרו מגשר אלנבי. במצב הקודם יכלו מנועים אלו לפנות ליועמ"ש לגדה המערבית ולהשיג בכתב על המניעה, ואף לקבל מענה תוך זמן קצר. פרוצדורה זו נחסמה בפניהם מאז כניסת הנוהל החדש, המאלץ מנועים אלו לפנות פיסית למת"ק להמשך טיפול ואז להמתין מספר שבועות, ואף חודשים. רק במקרים חריגים הומניטאריים ניתנת האפשרות לפנות בכתב ליועמ"ש בעניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לעיון חוזר בבקשה למתן צו ביניים שהגישו העותרים במסגרת עתירת "מנועי שב"כ", שנועדה למנוע מהמדינה להרע את מצבם של מנועי היציאה מהגדה לחו"ל. העותרים טוענים כי הנוהל החדש פוגע במנועי יציאה שהוחזרו מגשר אלנבי. במצב הקודם יכלו מנועים אלו לפנות ליועמ"ש לגדה המערבית ולהשיג בכתב על המניעה, ואף לקבל מענה תוך זמן קצר. פרוצדורה זו נחסמה בפניהם מאז כניסת הנוהל החדש, המאלץ מנועים אלו לפנות פיסית למת"ק להמשך טיפול ואז להמתין מספר שבועות, ואף חודשים. רק במקרים חריגים הומניטאריים ניתנת האפשרות לפנות בכתב ליועמ"ש בעניין.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות