בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 25.07.2007
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' תגובה מטעם המשיבים
המשיב טוען כי, בניגוד לטענת העותרים, ההליך הננקט בגיבוש חוות הדעת בשאלת היותו של אדם סכנה ביטחונית איננו אחיד, והוא משתנה על פי סוג הבקשה. השוני הוא בעומק האבחון הביטחוני, בהיקף ההנמקה ובמנגנון ההשגה על ההחלטה. הסטטיסטיקה שהציגו העותרים באשר למספר המקרים בהם נסוג המשיב מסירובו איננה נכונה, ולכן איננה יכולה להעיד על תקינותה של מערכת קבלת ההחלטות. כמו כן טוען המשיב כי הנהלים בטיפול בבקשות ליציאה לחו"ל שונו באופן המספק פתרון לקושי המוצג בעתירה, ואפשר אפוא לבטלה. יתר על כן, נושאי העתירה כלולים בעתירות אחרות שהדיון בהן טרם הסתיים, ולכן אין טעם לדון בהם במסגרת עתירה נוספת. לעתירה ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיב טוען כי, בניגוד לטענת העותרים, ההליך הננקט בגיבוש חוות הדעת בשאלת היותו של אדם סכנה ביטחונית איננו אחיד, והוא משתנה על פי סוג הבקשה. השוני הוא בעומק האבחון הביטחוני, בהיקף ההנמקה ובמנגנון ההשגה על ההחלטה. הסטטיסטיקה שהציגו העותרים באשר למספר המקרים בהם נסוג המשיב מסירובו איננה נכונה, ולכן איננה יכולה להעיד על תקינותה של מערכת קבלת ההחלטות. כמו כן טוען המשיב כי הנהלים בטיפול בבקשות ליציאה לחו"ל שונו באופן המספק פתרון לקושי המוצג בעתירה, ואפשר אפוא לבטלה. יתר על כן, נושאי העתירה כלולים בעתירות אחרות שהדיון בהן טרם הסתיים, ולכן אין טעם לדון בהם במסגרת עתירה נוספת. לעתירה ראו פריטים קשורים.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות