עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לזוג פלסטינים תושבי טול-כרם לצאת מהגדה המערבית לירדן, ומשם למכה שבסעודיה, על מנת לקיים את מצוות החאג' : העתירה היא שהובילה להסרת המניעה על יציאתם של בני הזוג המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
23.11.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לזוג פלסטינים תושבי טול-כרם לצאת מהגדה המערבית לירדן, ומשם למכה שבסעודיה, על מנת לקיים את מצוות החאג' : העתירה היא שהובילה להסרת המניעה על יציאתם של בני הזוג
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לזוג פלסטינים תושבי טול-כרם לצאת מהגדה המערבית לירדן, ומשם למכה שבסעודיה, על מנת לקיים את מצוות החאג' : העתירה היא שהובילה להסרת המניעה על יציאתם של בני הזוג
היכרותו של המוקד להגנת הפרט עם מסגרת הזמנים הדחוקה, המאפיינת את בקשות היציאה לחאג' המטופלות על ידו, הובילה להיערכותו מבעוד מועד ולפעילות מאומצת במטרה לאפשר לתושבי השטחים לממש את זכותם לקיום מצוות העלייה לרגל, זכות הנופלת בחלקם של מתי מעט. במסגרת סד הזמנים המצומצם, הגיש המוקד עתירה דחופה להתרת יציאתם לחו"ל של בני הזוג. זמן קצר לאחר הגשת העתירה, התקבלה הודעה כי המניעה הוסרה. 
 
המקרה של בני הזוג ממחיש את הקושי הניצב בפני פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, בדרכם לקיום אחת מחמש המצוות המרכזיות באסלאם. הסיכויים הקלושים לקבלת אשרת כניסה לסעודיה, לצד ההגבלות שמטילה ישראל על תנועת פלסטינים, הופכים את הזכות לחופש הפולחן של פלסטינים לבלתי אפשרית כמעט למימוש: פלסטינים תושבי השטחים מגישים את מועמדותם לקבלת אשרות כניסה לסעודיה בלשכת החאג' והעומרה שבמשרדי הוואקף. הואיל ומכסת האשרות שמקציבה סעודיה לצרכי עלייה לרגל הינה מוגבלת, רק מי ששמו עלה בהגרלה המקומית, זוכה למקום בין מאות אלפי המאמינים מקיימי המצווה. אך ההגרלה אינה המשוכה היחידה העומדת בדרכם. הסמיכות שבין מועד קבלת תוצאות ההגרלה לבין מועד היציאה בפועל לסעודיה היא כורח המציאות, ובכל זאת מתעקשים הגורמים הצבאיים להתעלם ממנה, ובכך מפחיתים את סיכוייהם של פלסטינים לצאת לעלייה לרגל. המדובר באלה ששמם עלה בהגרלה אך קיימת מניעה מטעם הצבא על יציאתם לחו"ל. 
 
לאור זאת, פנה המוקד כבר בתחילת חודש ספטמבר ללשכת היועץ המשפטי לגדה המערבית, בבקשה כי הטיפול בבקשות ובהשגות שיגישו פלסטינים המבקשים לצאת לקיום מצוות החאג' בסעודיה ייעשה תוך התחשבות בצורך בקבלת תשובה טרם מועד הנסיעה. במכתב התגובה פטרה עצמה הלשכה מכל מעורבות עתידית בטיפול בבעיות שעלולות להיווצר, בטענה כי מפניית המוקד לא עלתה כל סוגיה משפטית. הלשכה חתמה את מכתבה בהמלצה לתושבים המעוניינים בבירור אם קיימת מניעת יציאה לגביהם, להזדרז בהגשת הפנייה. 
 
בתאריך 8.10.2009, כחודש לפני מועד העלייה לרגל, קיבלו בני הזוג הודעה כי מקומם שמור בין מקיימי מצוות החאג' השנה. בתקופה שקדמה להודעה, במהלך ניסיונותיהם של בני הזוג לצאת את האזור בנסיבות שונות, נודע להם כי הם מנועי יציאה. ארבעה ימים לאחר קבלת ההודעה הגישו השניים השגה על מניעת יציאתם לחו"ל במת"ק הישראלי, לפי הנוהל החדש. נוהל זה גובש במסגרת עתירה עקרונית בעניין מנועי יציאה לחו"ל (בג"ץ 8155/06 האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון), ומטרתו לאפשר לתושבי השטחים המבקשים לצאת לחו"ל, לערוך בירור מראש אם קיימת מניעה ביטחונית ליציאתם ולהשיג עליה. על אף שנאמר לבני הזוג כי עליהם לשוב למת"ק כעבור יומיים לקבלת תשובה, הימים חלפו, חודש אוקטובר התקרב לקיצו - ותשובה אין. ביום 27.10.2009, בשל דחיפות המקרה, עתר המוקד לבג"ץ בבקשה להתיר את יציאתם של בני הזוג לירדן דרך גשר אלנבי. כארבעה ימים לאחר הגשת העתירה וכשבוע לפני מועד היציאה לחאג', הוסרה המניעה על יציאתם של בני הזוג.
 

לצפייה בעתירה מיום 27.10.2009
 

לצפייה בתגובת יועמ"ש מיום 8.9.2009
 

לצפייה במכתב ליועמ"ש מיום 7.9.2009

הדפסה הדפסה
שיתוף
היכרותו של המוקד להגנת הפרט עם מסגרת הזמנים הדחוקה, המאפיינת את בקשות היציאה לחאג' המטופלות על ידו, הובילה להיערכותו מבעוד מועד ולפעילות מאומצת במטרה לאפשר לתושבי השטחים לממש את זכותם לקיום מצוות העלייה לרגל, זכות הנופלת בחלקם של מתי מעט. במסגרת סד הזמנים המצומצם, הגיש המוקד עתירה דחופה להתרת יציאתם לחו"ל של בני הזוג. זמן קצר לאחר הגשת העתירה, התקבלה הודעה כי המניעה הוסרה. 
 
המקרה של בני הזוג ממחיש את הקושי הניצב בפני פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, בדרכם לקיום אחת מחמש המצוות המרכזיות באסלאם. הסיכויים הקלושים לקבלת אשרת כניסה לסעודיה, לצד ההגבלות שמטילה ישראל על תנועת פלסטינים, הופכים את הזכות לחופש הפולחן של פלסטינים לבלתי אפשרית כמעט למימוש: פלסטינים תושבי השטחים מגישים את מועמדותם לקבלת אשרות כניסה לסעודיה בלשכת החאג' והעומרה שבמשרדי הוואקף. הואיל ומכסת האשרות שמקציבה סעודיה לצרכי עלייה לרגל הינה מוגבלת, רק מי ששמו עלה בהגרלה המקומית, זוכה למקום בין מאות אלפי המאמינים מקיימי המצווה. אך ההגרלה אינה המשוכה היחידה העומדת בדרכם. הסמיכות שבין מועד קבלת תוצאות ההגרלה לבין מועד היציאה בפועל לסעודיה היא כורח המציאות, ובכל זאת מתעקשים הגורמים הצבאיים להתעלם ממנה, ובכך מפחיתים את סיכוייהם של פלסטינים לצאת לעלייה לרגל. המדובר באלה ששמם עלה בהגרלה אך קיימת מניעה מטעם הצבא על יציאתם לחו"ל. 
 
לאור זאת, פנה המוקד כבר בתחילת חודש ספטמבר ללשכת היועץ המשפטי לגדה המערבית, בבקשה כי הטיפול בבקשות ובהשגות שיגישו פלסטינים המבקשים לצאת לקיום מצוות החאג' בסעודיה ייעשה תוך התחשבות בצורך בקבלת תשובה טרם מועד הנסיעה. במכתב התגובה פטרה עצמה הלשכה מכל מעורבות עתידית בטיפול בבעיות שעלולות להיווצר, בטענה כי מפניית המוקד לא עלתה כל סוגיה משפטית. הלשכה חתמה את מכתבה בהמלצה לתושבים המעוניינים בבירור אם קיימת מניעת יציאה לגביהם, להזדרז בהגשת הפנייה. 
 
בתאריך 8.10.2009, כחודש לפני מועד העלייה לרגל, קיבלו בני הזוג הודעה כי מקומם שמור בין מקיימי מצוות החאג' השנה. בתקופה שקדמה להודעה, במהלך ניסיונותיהם של בני הזוג לצאת את האזור בנסיבות שונות, נודע להם כי הם מנועי יציאה. ארבעה ימים לאחר קבלת ההודעה הגישו השניים השגה על מניעת יציאתם לחו"ל במת"ק הישראלי, לפי הנוהל החדש. נוהל זה גובש במסגרת עתירה עקרונית בעניין מנועי יציאה לחו"ל (בג"ץ 8155/06 האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון), ומטרתו לאפשר לתושבי השטחים המבקשים לצאת לחו"ל, לערוך בירור מראש אם קיימת מניעה ביטחונית ליציאתם ולהשיג עליה. על אף שנאמר לבני הזוג כי עליהם לשוב למת"ק כעבור יומיים לקבלת תשובה, הימים חלפו, חודש אוקטובר התקרב לקיצו - ותשובה אין. ביום 27.10.2009, בשל דחיפות המקרה, עתר המוקד לבג"ץ בבקשה להתיר את יציאתם של בני הזוג לירדן דרך גשר אלנבי. כארבעה ימים לאחר הגשת העתירה וכשבוע לפני מועד היציאה לחאג', הוסרה המניעה על יציאתם של בני הזוג.
 

לצפייה בעתירה מיום 27.10.2009
 

לצפייה בתגובת יועמ"ש מיום 8.9.2009
 

לצפייה במכתב ליועמ"ש מיום 7.9.2009

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות