מחר, 9.9.2009, יקיים בג"ץ דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים, בעניין ההגבלות שמטילה ישראל על יציאתם לחו"ל של "מנועי שב"כ": הנוהל החדש שהציג הצבא במסגרת העתירה, לבירור מוקדם אודות מניעת יציאה לחו"ל, הביא להרעה במצבם של תושבי השטחים המבקשים לצאת לחו"ל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.09.2009
מחר, 9.9.2009, יקיים בג"ץ דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים, בעניין ההגבלות שמטילה ישראל על יציאתם לחו"ל של "מנועי שב"כ": הנוהל החדש שהציג הצבא במסגרת העתירה, לבירור מוקדם אודות מניעת יציאה לחו"ל, הביא להרעה במצבם של תושבי השטחים המבקשים לצאת לחו"ל
מחר, 9.9.2009, יקיים בג"ץ דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים, בעניין ההגבלות שמטילה ישראל על יציאתם לחו"ל של "מנועי שב"כ": הנוהל החדש שהציג הצבא במסגרת העתירה, לבירור מוקדם אודות מניעת יציאה לחו"ל, הביא להרעה במצבם של תושבי השטחים המבקשים לצאת לחו"ל

ביום 9.9.2009 ידון בג"ץ פעם נוספת בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים, שעניינה ההגבלות הרבות על אוכלוסיית "מנועי השב"כ". בג"ץ הגביל בשעתו את העתירה רק לעניין ההליך, שהיה קיים קודם לפרוץ האינתיפאדה השנייה, בספטמבר 2000, לפיו תושב השטחים המבקש לצאת לחו"ל יוכל לברר מראש אם קיימת "מניעה ביטחונית" ליציאתו, עוד בטרם הגיע לגשר אלנבי.

הדיון יתמקד בנוהל החדש, שהציג הצבא ואף החל ביישומו, לבירור מוקדם של מניעה ביטחונית ליציאה לחו"ל מהגדה ואופני ההשגה על המניעה. בהיעדר מנגנון שכזה לבירור מראש, תושב שביקש לצאת לחו"ל גילה כי הוא מנוע יציאה "מסיבה ביטחונית" רק בהגיעו למעבר הגבול, על מיטלטליו, מצב שלווה בעוגמת נפש רבה ובהוצאות מיותרות. בדיון שהתקיים ביום 1.8.2007 הורה בית המשפט למדינה להציג נוהל המספק פתרון לבעיה. 

הנוהל שהחל הצבא ליישם לא רק שלא פתר את הבעיה אלא הוסיף "טרטור" והכבדה בירוקרטיים על המבקשים לצאת לחו"ל: הנוהל מחייב את המבקש להתייצב במת"ק לצורך הגשת בקשה ראשונית, שמטרתה בירור האם בכלל קיימת מניעה ביטחונית ליציאתו. אם לא מופיעה במחשבי המת"ק מניעה, יימסר הדבר לפונה באופן מיידי. אם מסיבה כלשהי מופיעה מניעה, זו תיבדק על ידי הגורמים הרלוונטיים והודעה תימסר לפונה תוך שישה שבועות. אם עולה מהבירור כי המניעה נותרה שרירה וקיימת, יוכל הפונה לגשת פעם נוספת למת"ק ולהגיש השגה. תשובה להשגה תינתן תוך שישה שבועות נוספים. משמעות הדבר היא כי אם קיימת מניעה ביטחונית נגד אותו אדם, הרי שמיום ההתייצבות הראשונה במת"ק ועד למימוש זכותו לצאת לחו"ל יחלפו לכל הפחות שלושה חודשים תמימים.

גם מי שהגיע לגשר אלנבי ושם התברר לו כי הוא מנוע יציאה, הרי שלפי הנוהל החדש הוא נאלץ לפנות אל המת"ק, להגיש השגה על המניעה ולהמתין לתשובה. כך החריף הנוהל את מצבם של מנועי היציאה: קודם לנוהל ניתן היה לפנות בכתב ללשכת היועמ"ש לגדמ"ע, באמצעות באי כוח, על מנת להשיג על המניעה, ובמקרים רבים (70% בין השנים 2007-2003) הובילה פנייה כזו להסרת המניעה בתוך זמן קצר. הנוהל החדש חוסם, כאמור, ערוץ זה. למעשה, הוציא הנוהל החדש מהתמונה את ארגוני זכויות האדם ואת עורכי הדין.

הדיון שייערך מחר הינו הדיון השלישי בעתירת הארגונים. בדיון הקודם הורה בית המשפט למדינה להגיש הודעת עדכון בתוך 90 יום, לצורך בחינת יישום הנוהל המחודש. בית המשפט ידון בבקשה החוזרת למתן צו הביניים להקפאת המצב ולהשבת האפיק שהיה קיים קודם לכניסתו לתוקף של הנוהל.  כן יימשך הדיון בגוף העתירה.


לכל המסמכים הקשורים לעתירה מיום 5.10.2006

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 9.9.2009 ידון בג"ץ פעם נוספת בעתירת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים, שעניינה ההגבלות הרבות על אוכלוסיית "מנועי השב"כ". בג"ץ הגביל בשעתו את העתירה רק לעניין ההליך, שהיה קיים קודם לפרוץ האינתיפאדה השנייה, בספטמבר 2000, לפיו תושב השטחים המבקש לצאת לחו"ל יוכל לברר מראש אם קיימת "מניעה ביטחונית" ליציאתו, עוד בטרם הגיע לגשר אלנבי.

הדיון יתמקד בנוהל החדש, שהציג הצבא ואף החל ביישומו, לבירור מוקדם של מניעה ביטחונית ליציאה לחו"ל מהגדה ואופני ההשגה על המניעה. בהיעדר מנגנון שכזה לבירור מראש, תושב שביקש לצאת לחו"ל גילה כי הוא מנוע יציאה "מסיבה ביטחונית" רק בהגיעו למעבר הגבול, על מיטלטליו, מצב שלווה בעוגמת נפש רבה ובהוצאות מיותרות. בדיון שהתקיים ביום 1.8.2007 הורה בית המשפט למדינה להציג נוהל המספק פתרון לבעיה. 

הנוהל שהחל הצבא ליישם לא רק שלא פתר את הבעיה אלא הוסיף "טרטור" והכבדה בירוקרטיים על המבקשים לצאת לחו"ל: הנוהל מחייב את המבקש להתייצב במת"ק לצורך הגשת בקשה ראשונית, שמטרתה בירור האם בכלל קיימת מניעה ביטחונית ליציאתו. אם לא מופיעה במחשבי המת"ק מניעה, יימסר הדבר לפונה באופן מיידי. אם מסיבה כלשהי מופיעה מניעה, זו תיבדק על ידי הגורמים הרלוונטיים והודעה תימסר לפונה תוך שישה שבועות. אם עולה מהבירור כי המניעה נותרה שרירה וקיימת, יוכל הפונה לגשת פעם נוספת למת"ק ולהגיש השגה. תשובה להשגה תינתן תוך שישה שבועות נוספים. משמעות הדבר היא כי אם קיימת מניעה ביטחונית נגד אותו אדם, הרי שמיום ההתייצבות הראשונה במת"ק ועד למימוש זכותו לצאת לחו"ל יחלפו לכל הפחות שלושה חודשים תמימים.

גם מי שהגיע לגשר אלנבי ושם התברר לו כי הוא מנוע יציאה, הרי שלפי הנוהל החדש הוא נאלץ לפנות אל המת"ק, להגיש השגה על המניעה ולהמתין לתשובה. כך החריף הנוהל את מצבם של מנועי היציאה: קודם לנוהל ניתן היה לפנות בכתב ללשכת היועמ"ש לגדמ"ע, באמצעות באי כוח, על מנת להשיג על המניעה, ובמקרים רבים (70% בין השנים 2007-2003) הובילה פנייה כזו להסרת המניעה בתוך זמן קצר. הנוהל החדש חוסם, כאמור, ערוץ זה. למעשה, הוציא הנוהל החדש מהתמונה את ארגוני זכויות האדם ואת עורכי הדין.

הדיון שייערך מחר הינו הדיון השלישי בעתירת הארגונים. בדיון הקודם הורה בית המשפט למדינה להגיש הודעת עדכון בתוך 90 יום, לצורך בחינת יישום הנוהל המחודש. בית המשפט ידון בבקשה החוזרת למתן צו הביניים להקפאת המצב ולהשבת האפיק שהיה קיים קודם לכניסתו לתוקף של הנוהל.  כן יימשך הדיון בגוף העתירה.


לכל המסמכים הקשורים לעתירה מיום 5.10.2006

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות