עת"ם (י-ם) 530/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משרד הפנים עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 530/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משרד הפנים עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 31.05.2007
עת"ם (י-ם) 530/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משרד הפנים עתירה מינהלית
המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים, לאפשר לנציגיהם גישה חופשית לקובץ הנהלים השלם והמעודכן של משרד הפנים בענייני מינהל האוכלוסין ולהעתיק ממנו. הנהלים שעל פיהם פועלים פקידי מנהל האוכלוסין מוסתרים מהציבור, מהכנסת ומבתי המשפט, משתנים חדשות לבקרים, ולעתים אינם ידועים אף לפקידי משרד הפנים, האמונים על הפעלתם. טענת משרד הפנים כי הנהלים מפורסמים באינטרנט היא לעג לרש: נהלים רבים אינם מפורסמים כלל, והנהלים ה"מפורסמים" מפורסמים באופן חלקי, אינם מעודכנים ומשום כך מטעים. היעדר הפרסום מנוגד לפסיקות בג"ץ במקרים רבים ופוגע באלפי אנשים. שלטון החוק וחוק חופש המידע מעגנים את חובתו של משרד הפנים לפרסם את נהליו בפומבי, ועל כן מתבקש בית המשפט להורות על פרסום מלא ומקיף של נוהלי מינהל האוכלוסין. העתירה התקבלה. ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים, לאפשר לנציגיהם גישה חופשית לקובץ הנהלים השלם והמעודכן של משרד הפנים בענייני מינהל האוכלוסין ולהעתיק ממנו. הנהלים שעל פיהם פועלים פקידי מנהל האוכלוסין מוסתרים מהציבור, מהכנסת ומבתי המשפט, משתנים חדשות לבקרים, ולעתים אינם ידועים אף לפקידי משרד הפנים, האמונים על הפעלתם. טענת משרד הפנים כי הנהלים מפורסמים באינטרנט היא לעג לרש: נהלים רבים אינם מפורסמים כלל, והנהלים ה"מפורסמים" מפורסמים באופן חלקי, אינם מעודכנים ומשום כך מטעים. היעדר הפרסום מנוגד לפסיקות בג"ץ במקרים רבים ופוגע באלפי אנשים. שלטון החוק וחוק חופש המידע מעגנים את חובתו של משרד הפנים לפרסם את נהליו בפומבי, ועל כן מתבקש בית המשפט להורות על פרסום מלא ומקיף של נוהלי מינהל האוכלוסין. העתירה התקבלה. ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות