הנדון: פסק דין בעת"ם (י-ם) 530/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פסק דין בעת"ם (י-ם) 530/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.01.2008
הנדון: פסק דין בעת"ם (י-ם) 530/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים
האגודה לזכויות האזרח דורשת ממשרד הפנים ליישם לאלתר את פסק הדין שקבע כי עליו לפרסם את נהליו באופן ברור ומלא. העתירה, שהוגשה ע"י מספר ארגוני זכויות אדם ובתוכם המוקד, התקבלה במלואה, אבל משרד הפנים לא פעל ליישום מלא של פסק הדין במסגרת הזמן שהוקצב לו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
האגודה לזכויות האזרח דורשת ממשרד הפנים ליישם לאלתר את פסק הדין שקבע כי עליו לפרסם את נהליו באופן ברור ומלא. העתירה, שהוגשה ע"י מספר ארגוני זכויות אדם ובתוכם המוקד, התקבלה במלואה, אבל משרד הפנים לא פעל ליישום מלא של פסק הדין במסגרת הזמן שהוקצב לו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות