בית המשפט דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
09.07.2009
בית המשפט דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים בישראל
בית המשפט דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים בישראל

בבקשה, שהוגשה לבג"ץ ביום 2.11.2008, טענו הארגונים כי השב"כ מתעלם מפסק הדין של בג"ץ משנת 1999, שקבע במפורש שלאנשי השב"כ אין "סמכות 'לטלטל' אדם, להחזיקו בתנוחת 'שבאח', [...] לחייבו ב'כריעת צפרדע' ולמנוע ממנו שינה באופן שאינו מתחייב מצרכי החקירה." וכן כי "סייג ה'צורך' שבחוק העונשין אינו יכול לשמש מקור סמכות לשימוש בשיטות חקירה אלה וכי אין בו בסיס לקיום הנחיות לחוקרים, המאפשרות שימוש בשיטות חקירה מעין אלה". הארגונים טענו כי מדובר בביזיון חמור ושיטתי הנהוג מזה כתשע שנים, מעוגן בהנחיות ונהלים, ומחייב אכיפת פסק הדין באמצעים חריגים של הטלת מאסר על האחראים לו, ראש הממשלה וראש השב"כ. הבקשה גובתה בדוחות, עדויות ופרסומים רבים, שמגבים את טענות הארגונים.

ביום 6.7.2009 פסק בג"ץ, כי דין הבקשה להידחות שכן "פסק הדין שעל הפרתו קובלים העותרים היה פסק דין בעל אופי הצהרתי. המותר והאסור כתוצאה מאותו פסק דין אינו ניתן להכרעה על פי כללי ביזיון בית המשפט".

בהחלטה קצרה, בת עמוד אחד, מקבל למעשה ביהמ"ש את ההכחשות הנמרצות של השב"כ בנוגע לקיומו של נוהל, המכשיר שימוש באמצעים חריגים במהלך חקירה. בית המשפט קובע, כי העותרים לא סיפקו "תשתית עובדתית מספקת" שתבסס את הטענות החמורות שהם מעלים כנגד השב"כ.

בצעד תמוה, מוצא ביהמ"ש בהחלטתו הקצרה מקום לגעור בבא כוח הארגונים על נוסח הבקשה, הכוללת כביכול איום סמוי כלפי שלוחי המדינה, ובית המשפט ביניהם. 


לצפייה בפסק הדין מיום 6.7.2009


לצפייה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט מיום 2.11.2008


לצפייה בפסק הדין בבג"ץ העינויים מיום 6.9.1999

הדפסה הדפסה
שיתוף

בבקשה, שהוגשה לבג"ץ ביום 2.11.2008, טענו הארגונים כי השב"כ מתעלם מפסק הדין של בג"ץ משנת 1999, שקבע במפורש שלאנשי השב"כ אין "סמכות 'לטלטל' אדם, להחזיקו בתנוחת 'שבאח', [...] לחייבו ב'כריעת צפרדע' ולמנוע ממנו שינה באופן שאינו מתחייב מצרכי החקירה." וכן כי "סייג ה'צורך' שבחוק העונשין אינו יכול לשמש מקור סמכות לשימוש בשיטות חקירה אלה וכי אין בו בסיס לקיום הנחיות לחוקרים, המאפשרות שימוש בשיטות חקירה מעין אלה". הארגונים טענו כי מדובר בביזיון חמור ושיטתי הנהוג מזה כתשע שנים, מעוגן בהנחיות ונהלים, ומחייב אכיפת פסק הדין באמצעים חריגים של הטלת מאסר על האחראים לו, ראש הממשלה וראש השב"כ. הבקשה גובתה בדוחות, עדויות ופרסומים רבים, שמגבים את טענות הארגונים.

ביום 6.7.2009 פסק בג"ץ, כי דין הבקשה להידחות שכן "פסק הדין שעל הפרתו קובלים העותרים היה פסק דין בעל אופי הצהרתי. המותר והאסור כתוצאה מאותו פסק דין אינו ניתן להכרעה על פי כללי ביזיון בית המשפט".

בהחלטה קצרה, בת עמוד אחד, מקבל למעשה ביהמ"ש את ההכחשות הנמרצות של השב"כ בנוגע לקיומו של נוהל, המכשיר שימוש באמצעים חריגים במהלך חקירה. בית המשפט קובע, כי העותרים לא סיפקו "תשתית עובדתית מספקת" שתבסס את הטענות החמורות שהם מעלים כנגד השב"כ.

בצעד תמוה, מוצא ביהמ"ש בהחלטתו הקצרה מקום לגעור בבא כוח הארגונים על נוסח הבקשה, הכוללת כביכול איום סמוי כלפי שלוחי המדינה, ובית המשפט ביניהם. 


לצפייה בפסק הדין מיום 6.7.2009


לצפייה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט מיום 2.11.2008


לצפייה בפסק הדין בבג"ץ העינויים מיום 6.9.1999

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות