מ"מ 2575/05 - התובע הצבאי נ' אבו ערה החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מ"מ 2575/05 - התובע הצבאי נ' אבו ערה החלטה
פסיקה | פסיקה / צבאי | 26.10.2005
מ"מ 2575/05 - התובע הצבאי נ' אבו ערה החלטה
בית המשפט הצבאי קיצר בחודש את צו המעצר המינהלי של אדם המוחזק במעצר מינהלי כבר כארבע שנים, וקבע כי המעצר לא יוארך שוב אם לא יוצג חומר חדש ומשמעותי בעניין העצור. נקבע גם כי הנוהג לקיים "דיוני דחייה" - דיונים הנקבעים מלכתחילה כך שיידחו, רק כדי לעמוד לכאורה בהוראות הצו בדבר מעצרים מינהליים - סותר במהותו את הוראות הצו. כדי להבטיח ביקורת שיפוטית מהירה קובע הצו שהדיון בעניינו של עצור יחל תוך שמונה ימים ממועד מעצרו. הבאתו בפני שופט שלא עיין במידע שעליו מתבסס המעצר, ורק מבשר לו שלא יתקיים דיון בעניינו, אינה ממלאת אחר הוראות הצו. עם זאת נקבע כי קיום "דיון דחייה" אינו פוסל לגמרי את האפשרות להורות על המשך מעצרו של אדם אם המעצר מוצדק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט הצבאי קיצר בחודש את צו המעצר המינהלי של אדם המוחזק במעצר מינהלי כבר כארבע שנים, וקבע כי המעצר לא יוארך שוב אם לא יוצג חומר חדש ומשמעותי בעניין העצור. נקבע גם כי הנוהג לקיים "דיוני דחייה" - דיונים הנקבעים מלכתחילה כך שיידחו, רק כדי לעמוד לכאורה בהוראות הצו בדבר מעצרים מינהליים - סותר במהותו את הוראות הצו. כדי להבטיח ביקורת שיפוטית מהירה קובע הצו שהדיון בעניינו של עצור יחל תוך שמונה ימים ממועד מעצרו. הבאתו בפני שופט שלא עיין במידע שעליו מתבסס המעצר, ורק מבשר לו שלא יתקיים דיון בעניינו, אינה ממלאת אחר הוראות הצו. עם זאת נקבע כי קיום "דיון דחייה" אינו פוסל לגמרי את האפשרות להורות על המשך מעצרו של אדם אם המעצר מוצדק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות