ביקורים אסורים: הפגיעה בזכות לביקורי משפחה של פלסטינים הכלואים בישראל המוקד להגנת הפרט
חיפוש
ביקורים אסורים: הפגיעה בזכות לביקורי משפחה של פלסטינים הכלואים בישראל
דוחות | דוח | 01.09.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של ארגון בצלם על הפגיעה בזכותם של פלסטינים לבקר את קרוביהם הכלואים במתקני הכליאה השונים בישראל. הדו"ח סוקר את המצב מבחינת המשפט הבינלאומי, ומפרט את הקשיים והמצוקות שישראל גורמת בהקשותה על ביקורי בני משפחה של כלואים פלסטינים או במנעה אותם לחלוטין, לעתים קרובות, בשרירות וחוסר מידתיות. לאור ממצאי הדו"ח קורא ארגון בצלם לממשלת ישראל לנקוט בצעדים הנדרשים להעברת כל הכלואים הפלסטינים המוחזקים כיום בישראל למתקני כליאה בתוך השטחים הכבושים, ובכך להקל, לזרז ולייעל את הליך קבלת היתרי הכניסה לישראל לצורך ביקורי משפחות. מאתר בצלם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות