צילום אסור של עצורים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צילום אסור של עצורים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.01.2007
צילום אסור של עצורים
במכתב תשובה למכתב המוקד בעניין צילום אסור של עצורים פלסטינים על ידי חיילים כשעשוע, טוען הפצ"ר כי צילום עצורים על ידי חיילים כ"מזכרת" מחוויית השירות פוגעת בכבוד האדם ומנוגדת לערכי הצבא. עם זאת, טוען הפצ"ר כי התמונות לא צולמו בכוונה לבזות את העצורים. יודגש, כי יש פסול ופגיעה בכבודם של העצורים בעצם הצילום עצמו של העצורים, גם בהעדר כוונה ספציפית לבזותם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
במכתב תשובה למכתב המוקד בעניין צילום אסור של עצורים פלסטינים על ידי חיילים כשעשוע, טוען הפצ"ר כי צילום עצורים על ידי חיילים כ"מזכרת" מחוויית השירות פוגעת בכבוד האדם ומנוגדת לערכי הצבא. עם זאת, טוען הפצ"ר כי התמונות לא צולמו בכוונה לבזות את העצורים. יודגש, כי יש פסול ופגיעה בכבודם של העצורים בעצם הצילום עצמו של העצורים, גם בהעדר כוונה ספציפית לבזותם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות