בעקבות הסערה הציבורית נוכח פרסום תמונותיהם של חיילי הצבא לצד עצירים פלסטינים: המוקד להגנת הפרט מזכיר כי כבר בשנת 2006 התריע בפני הצבא על התופעה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.08.2010
בעקבות הסערה הציבורית נוכח פרסום תמונותיהם של חיילי הצבא לצד עצירים פלסטינים: המוקד להגנת הפרט מזכיר כי כבר בשנת 2006 התריע בפני הצבא על התופעה
בעקבות הסערה הציבורית נוכח פרסום תמונותיהם של חיילי הצבא לצד עצירים פלסטינים: המוקד להגנת הפרט מזכיר כי כבר בשנת 2006 התריע בפני הצבא על התופעה
המוקד להגנת הפרט פנה בנובמבר 2006 לפרקליט הצבאי הראשי, תא"ל אביחי מנדלבליט, והתריע על התופעה החמורה והמבישה בקרב חיילים, שעניינה רמיסת כבודם של עצורים וניצול מצוקתם לצורך שעשוע. במכתבו הציג המוקד כדוגמא את ספר המחזור של מחזור נובמבר 2002 בגדוד 93 – בו מוצגות תמונות של חיילים לצד עצירים פלסטינים כפותים שעיניהם קשורות – ודרש מהפצ"ר לנקוט בהליכים משמעתיים נגד האחראים לצילום התמונות, וכן להפיץ הנחיות ברורות בקרב החיילים, האוסרות באיסור חמור לצלם עצורים או מעוכבים.

בתשובתו למוקד כתב הפצ"ר, כי אין חולק שצילום עצורים כ"מזכרת" יש בה פגיעה בכבוד האדם שלהם ושימוש בהם כחפץ ומדובר על "התנהגות הנוגדת את ערכי צה"ל". מהמכתב עולה כי אחד הקצינים שנכח בעת הצילומים מודה "שצילום עצורים היא התנהגות שגרתית". עם זאת, לא מצא הפצ"ר לנכון להעמיד לדין מי מהמעורבים במעשה, והסתפק בכוונה להפיץ הנחיה כללית ביחידות הצבא באשר לפסול שבצילום עצורים.

נראה כי למרות התרעת המוקד וארגוני זכויות אדם נוספים, לא עשה הצבא דבר על מנת לשרש את התופעה החמורה והבלתי חוקית וכי נדרשת שערורייה בינלאומית, המציגה את הצבא הישראלי באור מביש, על מנת שייעשו צעדים בצבא בניסיון למנוע הישנות מקרים  שכאלה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט פנה בנובמבר 2006 לפרקליט הצבאי הראשי, תא"ל אביחי מנדלבליט, והתריע על התופעה החמורה והמבישה בקרב חיילים, שעניינה רמיסת כבודם של עצורים וניצול מצוקתם לצורך שעשוע. במכתבו הציג המוקד כדוגמא את ספר המחזור של מחזור נובמבר 2002 בגדוד 93 – בו מוצגות תמונות של חיילים לצד עצירים פלסטינים כפותים שעיניהם קשורות – ודרש מהפצ"ר לנקוט בהליכים משמעתיים נגד האחראים לצילום התמונות, וכן להפיץ הנחיות ברורות בקרב החיילים, האוסרות באיסור חמור לצלם עצורים או מעוכבים.

בתשובתו למוקד כתב הפצ"ר, כי אין חולק שצילום עצורים כ"מזכרת" יש בה פגיעה בכבוד האדם שלהם ושימוש בהם כחפץ ומדובר על "התנהגות הנוגדת את ערכי צה"ל". מהמכתב עולה כי אחד הקצינים שנכח בעת הצילומים מודה "שצילום עצורים היא התנהגות שגרתית". עם זאת, לא מצא הפצ"ר לנכון להעמיד לדין מי מהמעורבים במעשה, והסתפק בכוונה להפיץ הנחיה כללית ביחידות הצבא באשר לפסול שבצילום עצורים.

נראה כי למרות התרעת המוקד וארגוני זכויות אדם נוספים, לא עשה הצבא דבר על מנת לשרש את התופעה החמורה והבלתי חוקית וכי נדרשת שערורייה בינלאומית, המציגה את הצבא הישראלי באור מביש, על מנת שייעשו צעדים בצבא בניסיון למנוע הישנות מקרים  שכאלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות