בג"ץ 2680/07 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה משלימה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2680/07 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה משלימה מטעם העותרים
כתבי בי דין | הודעה | 05.07.2007
בג"ץ 2680/07 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה משלימה מטעם העותרים
בהודעה משלימה ומפורטת מבאר המוקד להגנת הפרט את הדין הנוהג לגבי שינוי מען של תושבי השטחים. במסגרת הסכמה בין העותרת והמשיבים אושר מעברה מרצועת עזה לגדה בכפוף לשינוי מענה במרשם האוכלוסין הפלסטיני. ואולם, הצד הישראלי הערים קשיים. הוא טען שאינו מבין את הסיבה לבקשת שינוי המען, וכן שהוא הסמכות הבלעדית לשינוי מענם של פלסטינים, וזאת בניגוד לחקיקה הצבאית ולהסכם הביניים, כמפורט בהודעה המשלימה. יתר על כן, העותרת טוענת כי היא רשאית לשהות בגדה המערבית גם ללא עדכון מענה הרשום, בהסתמך על החקיקה הצבאית ועל הפרקטיקה הנוהגת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בהודעה משלימה ומפורטת מבאר המוקד להגנת הפרט את הדין הנוהג לגבי שינוי מען של תושבי השטחים. במסגרת הסכמה בין העותרת והמשיבים אושר מעברה מרצועת עזה לגדה בכפוף לשינוי מענה במרשם האוכלוסין הפלסטיני. ואולם, הצד הישראלי הערים קשיים. הוא טען שאינו מבין את הסיבה לבקשת שינוי המען, וכן שהוא הסמכות הבלעדית לשינוי מענם של פלסטינים, וזאת בניגוד לחקיקה הצבאית ולהסכם הביניים, כמפורט בהודעה המשלימה. יתר על כן, העותרת טוענת כי היא רשאית לשהות בגדה המערבית גם ללא עדכון מענה הרשום, בהסתמך על החקיקה הצבאית ועל הפרקטיקה הנוהגת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות