בג"ץ 2088/10 - המוקד להגנת הפרט נ' מפקד אזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2088/10 - המוקד להגנת הפרט נ' מפקד אזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 15.03.2010
בג"ץ 2088/10 - המוקד להגנת הפרט נ' מפקד אזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט ו-11 ארגוני זכויות אדם נוספים לבטל נוהל  חדש שהנהיג הצבא ל"השתקעות" פלסטינים מרצועת עזה בגדה המערבית. הנוהל, הממסד את ההפרדה בין הרצועה והגדה וקוטע את מרקם החיים של תושבי השטחים, הוא בלתי חוקי, ומהווה הפרה חמורה של הדין הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי. יש בו, בין השאר, פגיעה בזכותם של תושבים מוגנים לתנועה ולחיי משפחה, והפרה של חובת הצבא על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי להבטיח את תקינות חיי התושבים המוגנים בשטח הכבוש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט ו-11 ארגוני זכויות אדם נוספים לבטל נוהל  חדש שהנהיג הצבא ל"השתקעות" פלסטינים מרצועת עזה בגדה המערבית. הנוהל, הממסד את ההפרדה בין הרצועה והגדה וקוטע את מרקם החיים של תושבי השטחים, הוא בלתי חוקי, ומהווה הפרה חמורה של הדין הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי. יש בו, בין השאר, פגיעה בזכותם של תושבים מוגנים לתנועה ולחיי משפחה, והפרה של חובת הצבא על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי להבטיח את תקינות חיי התושבים המוגנים בשטח הכבוש.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות