בג"ץ 660/08 - עמאר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 660/08 - עמאר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 08.03.2009
בג"ץ 660/08 - עמאר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיב
הודעת המדינה לעתירות המוקד להגנת הפרט בעניין שינויי מען מרצועת עזה לגדה המערבית. המדינה צירפה להודעתה נוהל שעל פיו, כביכול, יכולים פלסטינים מרצועת עזה לשנות את מענם הרשמי ולעבור להתגורר בגדה המערבית. ע"פ הנוהל, ככלל, צומצמה תנועת אנשים מן הרצועה לגדה. בקשות ל"השתקעות" בגדה יועברו, דרך מנכ"ל המשרד לעניינים אזרחיים הפלסטיני, למתאם פעולות הממשלה בשטחים. הקריטריונים לאישור הבקשות הם "מקרים הומניטאריים אובייקטיביים" בלבד, ובתוכם רק אלה שהתייחסות הולמת להם אפשרית בגדה המערבית בלבד. ההליך מדורג: היתר לחצי שנה בשנה ראשונה, ואז היתר שנתי במשך שבע שנים, שרק בסיומן תשקול ישראל שוב את אישור שינוי המען.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
הודעת המדינה לעתירות המוקד להגנת הפרט בעניין שינויי מען מרצועת עזה לגדה המערבית. המדינה צירפה להודעתה נוהל שעל פיו, כביכול, יכולים פלסטינים מרצועת עזה לשנות את מענם הרשמי ולעבור להתגורר בגדה המערבית. ע"פ הנוהל, ככלל, צומצמה תנועת אנשים מן הרצועה לגדה. בקשות ל"השתקעות" בגדה יועברו, דרך מנכ"ל המשרד לעניינים אזרחיים הפלסטיני, למתאם פעולות הממשלה בשטחים. הקריטריונים לאישור הבקשות הם "מקרים הומניטאריים אובייקטיביים" בלבד, ובתוכם רק אלה שהתייחסות הולמת להם אפשרית בגדה המערבית בלבד. ההליך מדורג: היתר לחצי שנה בשנה ראשונה, ואז היתר שנתי במשך שבע שנים, שרק בסיומן תשקול ישראל שוב את אישור שינוי המען.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות