בג"ץ 660/08 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 660/08 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | הודעה | 02.12.2008
בג"ץ 660/08 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה מטעם המשיבים
הודעת המשיבים לקראת דיון מאוחד בעתירות המוקד להגנת הפרט שעניינן מעבר בין הגדה המערבית לרצועת עזה ושינוי המען הרשום במרשם האוכלוסין בהתאם. למרות שביהמ"ש ביקש מן המדינה לקבוע נוהל לטיפול בבקשות לשינוי מען, חוזרת המדינה בהודעתה על טענותיה כי הסמכות לתת היתר ל"השתקעות" בגדה היא של המפקד הצבאי בלבד, וכי מאז תחילת האינתיפאדה הנוכחית לא מאשרים עוד בקשות כאלה אלא במקרים חריגים הומניטריים. לעמדת המדינה, את בקשות העותרים אין להגדיר כמקרים חריגים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
הודעת המשיבים לקראת דיון מאוחד בעתירות המוקד להגנת הפרט שעניינן מעבר בין הגדה המערבית לרצועת עזה ושינוי המען הרשום במרשם האוכלוסין בהתאם. למרות שביהמ"ש ביקש מן המדינה לקבוע נוהל לטיפול בבקשות לשינוי מען, חוזרת המדינה בהודעתה על טענותיה כי הסמכות לתת היתר ל"השתקעות" בגדה היא של המפקד הצבאי בלבד, וכי מאז תחילת האינתיפאדה הנוכחית לא מאשרים עוד בקשות כאלה אלא במקרים חריגים הומניטריים. לעמדת המדינה, את בקשות העותרים אין להגדיר כמקרים חריגים.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות