המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 660/08 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
21.01.2008|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 660/08 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט לעדכן את מענה הרשום של פלסטינית המתגוררת עם בעלה בנפת טול-כרם, לאחר שבעתירה קודמת קבע ביהמ"ש כי העותרת תוכל לשהות בגדה המערבית ולהגיש בקשה לשינוי מענה הרשום במרשם האוכלוסין. כן דורש המוקד מהצבא להודיע על מה הוא מסתמך בסרבו לעדכן את מענם הרשום של פלסטינים המבקשים זאת, ולקבל מהצד הפלסטיני בקשות לשינוי מען, כמתחייב מהסכם הביניים. לטענת המוקד, על הצבא לפעול בהתאם למנשר מספר 7 המחיל, בין היתר, את הנוהל הקבוע בסעיף 28 לנספח III  להסכם הביניים. על פי סעיף זה, על הצד הפלסטיני לדווח לצד הישראלי על כל עדכון כתובת רשומה של תושב הרשות, כדי שהמרשם הנמצא בידי הצד הישראלי יהיה העתק מדויק של המקור הפלסטיני.