בג"ץ 660/08 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 660/08 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 21.01.2008
בג"ץ 660/08 - עאמר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט לעדכן את מענה הרשום של פלסטינית המתגוררת עם בעלה בנפת טול-כרם, לאחר שבעתירה קודמת קבע ביהמ"ש כי העותרת תוכל לשהות בגדה המערבית ולהגיש בקשה לשינוי מענה הרשום במרשם האוכלוסין. כן דורש המוקד מהצבא להודיע על מה הוא מסתמך בסרבו לעדכן את מענם הרשום של פלסטינים המבקשים זאת, ולקבל מהצד הפלסטיני בקשות לשינוי מען, כמתחייב מהסכם הביניים. לטענת המוקד, על הצבא לפעול בהתאם למנשר מספר 7 המחיל, בין היתר, את הנוהל הקבוע בסעיף 28 לנספח III  להסכם הביניים. על פי סעיף זה, על הצד הפלסטיני לדווח לצד הישראלי על כל עדכון כתובת רשומה של תושב הרשות, כדי שהמרשם הנמצא בידי הצד הישראלי יהיה העתק מדויק של המקור הפלסטיני.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט לעדכן את מענה הרשום של פלסטינית המתגוררת עם בעלה בנפת טול-כרם, לאחר שבעתירה קודמת קבע ביהמ"ש כי העותרת תוכל לשהות בגדה המערבית ולהגיש בקשה לשינוי מענה הרשום במרשם האוכלוסין. כן דורש המוקד מהצבא להודיע על מה הוא מסתמך בסרבו לעדכן את מענם הרשום של פלסטינים המבקשים זאת, ולקבל מהצד הפלסטיני בקשות לשינוי מען, כמתחייב מהסכם הביניים. לטענת המוקד, על הצבא לפעול בהתאם למנשר מספר 7 המחיל, בין היתר, את הנוהל הקבוע בסעיף 28 לנספח III  להסכם הביניים. על פי סעיף זה, על הצד הפלסטיני לדווח לצד הישראלי על כל עדכון כתובת רשומה של תושב הרשות, כדי שהמרשם הנמצא בידי הצד הישראלי יהיה העתק מדויק של המקור הפלסטיני.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות