נוהל הטיפול בבקשות "השתקעות" תושבי רצועת עזה בגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול בבקשות "השתקעות" תושבי רצועת עזה בגדה המערבית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 14.09.2009
נוהל הטיפול בבקשות "השתקעות" תושבי רצועת עזה בגדה המערבית
מכתב המוקד להגנת הפרט למתאם פעולות הממשלה בשטחים, שבו הוא דורש לבטל נוהל הנוגע לפלסטינים מרצועת עזה המבקשים לעבור להתגורר עם בני משפחותיהם בגדה המערבית. במכתב מדגיש המוקד כי מדובר בנוהל פסול העומד בסתירה לחוק הישראלי והבינלאומי ההומניטארי, שכן הקריטריונים למעבר מהרצועה לגדה המפורטים בנוהל מתירים מעבר זה רק במקרים חריגים ביותר, וקובעים כי קשרי משפחה כשלעצמם אינם עילה לאישור מעבר. כך קוטע הנוהל את מרקם החיים של תושבי השטחים ופוגע קשות בזכותם לקשרי משפחה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מכתב המוקד להגנת הפרט למתאם פעולות הממשלה בשטחים, שבו הוא דורש לבטל נוהל הנוגע לפלסטינים מרצועת עזה המבקשים לעבור להתגורר עם בני משפחותיהם בגדה המערבית. במכתב מדגיש המוקד כי מדובר בנוהל פסול העומד בסתירה לחוק הישראלי והבינלאומי ההומניטארי, שכן הקריטריונים למעבר מהרצועה לגדה המפורטים בנוהל מתירים מעבר זה רק במקרים חריגים ביותר, וקובעים כי קשרי משפחה כשלעצמם אינם עילה לאישור מעבר. כך קוטע הנוהל את מרקם החיים של תושבי השטחים ופוגע קשות בזכותם לקשרי משפחה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות