נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש (מועד פרסום הנוהל: אוגוסט 2013) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש (מועד פרסום הנוהל: אוגוסט 2013)
מסמכים אחרים | נוהל | 01.07.2013
נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש (מועד פרסום הנוהל: אוגוסט 2013)
נוהל מעודכן של מתאם פעולות הממשלה בשטחים בעניין הטיפול בבקשות השתקעות של תושבי רצועת עזה בגדה המערבית, שהוצג בהמשך להמלצות בית המשפט בפסק הדין בעתירה עקרונית של המוקד להגנת הפרט בנושא זה (בג"ץ 2088/10). הנוהל המעודכן קובע, בין השאר, כי בהתקיים נסיבות הומניטאריות חריגות ייבחנו גם בקשות של קרובי משפחה מדרגה שנייה של תושבי הגדה. בנוסף קובע הנוהל כי פלסטינים שכתובתם רשומה בעזה, אשר עברו להתגורר בגדה לפני 12.9.2005, יוכלו לבקש לקצר את ההליך – שאורכו שבע שנים – לאישור "השתקעותם" ולשינוי מענם הרשום, ובלבד שהם מחזיקים בהיתרי שהייה בגדה שלוש שנים לפחות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל מעודכן של מתאם פעולות הממשלה בשטחים בעניין הטיפול בבקשות השתקעות של תושבי רצועת עזה בגדה המערבית, שהוצג בהמשך להמלצות בית המשפט בפסק הדין בעתירה עקרונית של המוקד להגנת הפרט בנושא זה (בג"ץ 2088/10). הנוהל המעודכן קובע, בין השאר, כי בהתקיים נסיבות הומניטאריות חריגות ייבחנו גם בקשות של קרובי משפחה מדרגה שנייה של תושבי הגדה. בנוסף קובע הנוהל כי פלסטינים שכתובתם רשומה בעזה, אשר עברו להתגורר בגדה לפני 12.9.2005, יוכלו לבקש לקצר את ההליך – שאורכו שבע שנים – לאישור "השתקעותם" ולשינוי מענם הרשום, ובלבד שהם מחזיקים בהיתרי שהייה בגדה שלוש שנים לפחות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות