בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 21.04.2013
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לבטל את מדיניות ההעברה בכפייה של פלסטינים מביתם ולעדכן את העתק מרשם האוכלוסין של השטחים שבידה. המוקד מסכים למחיקת העתירה, לאחר שבית המשפט המליץ למדינה שב"נוהל ההשתקעות" המעודכן יישקלו הקלות לשינוי כתובת מעזה לגדה. כזכור, במסגרת העתירה שינתה ישראל את מדיניותה והצהירה כי לא תרחיק בכפייה פלסטינים שמענם הרשום הוא עזה והם מתגוררים בגדה המערבית מלפני ספטמבר 2005.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לבטל את מדיניות ההעברה בכפייה של פלסטינים מביתם ולעדכן את העתק מרשם האוכלוסין של השטחים שבידה. המוקד מסכים למחיקת העתירה, לאחר שבית המשפט המליץ למדינה שב"נוהל ההשתקעות" המעודכן יישקלו הקלות לשינוי כתובת מעזה לגדה. כזכור, במסגרת העתירה שינתה ישראל את מדיניותה והצהירה כי לא תרחיק בכפייה פלסטינים שמענם הרשום הוא עזה והם מתגוררים בגדה המערבית מלפני ספטמבר 2005.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות