המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
21.04.2013|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' פסק דין

פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לבטל את מדיניות ההעברה בכפייה של פלסטינים מביתם ולעדכן את העתק מרשם האוכלוסין של השטחים שבידה. המוקד מסכים למחיקת העתירה, לאחר שבית המשפט המליץ למדינה שב"נוהל ההשתקעות" המעודכן יישקלו הקלות לשינוי כתובת מעזה לגדה. כזכור, במסגרת העתירה שינתה ישראל את מדיניותה והצהירה כי לא תרחיק בכפייה פלסטינים שמענם הרשום הוא עזה והם מתגוררים בגדה המערבית מלפני ספטמבר 2005.

מסמכים קשורים

הרהורי לב ומשאלות – בג"ץ בעניין ההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית: בג"ץ 2088/10, 4019/10 המוקד להגנת הפרט נ' מפקד איזור הגדה המערבית (פסק דין מיום 24.5.2012)
01.07.2012 | ביקורת
קרא עוד
בג"ץ 2088/10, 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מפקד אזור הגדה המערבית ואח' פסק דין (חלקי)
24.05.2012 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 – המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם העותרים
30.03.2011 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 – המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
27.03.2011 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 2088/10 - המוקד להגנת הפרט נ' מפקד אזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
15.03.2010 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 – המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול
21.04.2013 | פרוטוקול
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
18.04.2013 | עיקרי טיעון
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' כתב תשובה מטעם המשיבים
23.10.2012 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית הודעה משלימה מטעם העותרים
10.02.2011 | הודעה
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר יוטאקה אראי מומחה למשפט בינלאומי
10.02.2011 | חוות דעת
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר נועם לובל מומחה למשפט בינלאומי
10.02.2011 | חוות דעת
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
25.05.2010 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד