בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 18.04.2013
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
עיקרי טיעון מטעם העותרים בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לבטל את מדיניות ההעברה בכפייה של פלסטינים מביתם ולעדכן את העתק מרשם האוכלוסין של השטחים שבידה. המוקד מדגיש כי גם מי שישראל התחייבה שלא לגרשו – פלסטינים המתגוררים בגדה עוד לפני 2005 אך רשומים כתושבי עזה – עדיין נפגע מההחלטה שלא לעדכן את העתק מרשם האוכלוסין. פלסטינים הנכללים בקבוצה זו סובלים מעיכובים ארוכים ומחקירות ממושכות כאשר הם עוברים במחסומים בשטחים הכבושים, ונדרשים להליך בירוקרטי ארוך ומסורבל כאשר ברצונם לצאת לחו"ל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עיקרי טיעון מטעם העותרים בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לבטל את מדיניות ההעברה בכפייה של פלסטינים מביתם ולעדכן את העתק מרשם האוכלוסין של השטחים שבידה. המוקד מדגיש כי גם מי שישראל התחייבה שלא לגרשו – פלסטינים המתגוררים בגדה עוד לפני 2005 אך רשומים כתושבי עזה – עדיין נפגע מההחלטה שלא לעדכן את העתק מרשם האוכלוסין. פלסטינים הנכללים בקבוצה זו סובלים מעיכובים ארוכים ומחקירות ממושכות כאשר הם עוברים במחסומים בשטחים הכבושים, ונדרשים להליך בירוקרטי ארוך ומסורבל כאשר ברצונם לצאת לחו"ל.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות