המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
25.05.2010|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט, ועוד 15 ארגוני זכויות אדם, להורות לישראל לחדול ממדיניות ההעברה בכפייה של פלסטינים מביתם. הארגונים דורשים להורות לישראל לעדכן את העתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידה, כיוון שסירובה לעשות זאת מהווה הפרה של הסכם הביניים ושל החקיקה הנוגעת למרשם האוכלוסין. עוד דורשים הארגונים כי ישראל תחדל מהעברתם בכפייה של המתגוררים בגדה המערבית לרצועת עזה בהסתמך על כתובתם בהעתק המרשם שבידי ישראל, כיוון שאין לה סמכות לכך, לא מכוח הדין הבינלאומי ולא מכוח החקיקה הצבאית. העברה כזאת היא הפרה של זכותו של תושב לבחור את מקום מגוריו בתוך ארצו, על פי הדין הישראלי והבינלאומי.

מסמכים קשורים

בג"ץ 4019/10 – המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול
21.04.2013 | פרוטוקול
קרא עוד
בג"ץ 2088/10, 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מפקד אזור הגדה המערבית ואח' פסק דין (חלקי)
24.05.2012 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 6871/10 - סואלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם העותרים
29.01.2012 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 – המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם העותרים
30.03.2011 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 – המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
27.03.2011 | תגובה
קרא עוד
גירוש בזק של תושבי השטחים הכבושים מביתם שבגדה
12.01.2010 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
בג"ץ 8729/09 - סואלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה למתן צו ביניים
29.10.2009 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
21.04.2013 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
18.04.2013 | עיקרי טיעון
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' כתב תשובה מטעם המשיבים
23.10.2012 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית הודעה משלימה מטעם העותרים
10.02.2011 | הודעה
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר יוטאקה אראי מומחה למשפט בינלאומי
10.02.2011 | חוות דעת
קרא עוד
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר נועם לובל מומחה למשפט בינלאומי
10.02.2011 | חוות דעת
קרא עוד