בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 25.05.2010
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט, ועוד 15 ארגוני זכויות אדם, להורות לישראל לחדול ממדיניות ההעברה בכפייה של פלסטינים מביתם. הארגונים דורשים להורות לישראל לעדכן את העתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידה, כיוון שסירובה לעשות זאת מהווה הפרה של הסכם הביניים ושל החקיקה הנוגעת למרשם האוכלוסין. עוד דורשים הארגונים כי ישראל תחדל מהעברתם בכפייה של המתגוררים בגדה המערבית לרצועת עזה בהסתמך על כתובתם בהעתק המרשם שבידי ישראל, כיוון שאין לה סמכות לכך, לא מכוח הדין הבינלאומי ולא מכוח החקיקה הצבאית. העברה כזאת היא הפרה של זכותו של תושב לבחור את מקום מגוריו בתוך ארצו, על פי הדין הישראלי והבינלאומי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט, ועוד 15 ארגוני זכויות אדם, להורות לישראל לחדול ממדיניות ההעברה בכפייה של פלסטינים מביתם. הארגונים דורשים להורות לישראל לעדכן את העתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידה, כיוון שסירובה לעשות זאת מהווה הפרה של הסכם הביניים ושל החקיקה הנוגעת למרשם האוכלוסין. עוד דורשים הארגונים כי ישראל תחדל מהעברתם בכפייה של המתגוררים בגדה המערבית לרצועת עזה בהסתמך על כתובתם בהעתק המרשם שבידי ישראל, כיוון שאין לה סמכות לכך, לא מכוח הדין הבינלאומי ולא מכוח החקיקה הצבאית. העברה כזאת היא הפרה של זכותו של תושב לבחור את מקום מגוריו בתוך ארצו, על פי הדין הישראלי והבינלאומי.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות