בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר נועם לובל מומחה למשפט בינלאומי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר נועם לובל מומחה למשפט בינלאומי
מסמכים אחרים | חוות דעת | 10.02.2011
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר נועם לובל מומחה למשפט בינלאומי
חוות דעתו של ד"ר נועם לובל, מרצה למשפט זכויות האדם הבינלאומי. ד"ר לובל קובע כי פלסטינים המתגוררים בגדה הם תושבים מוגנים בשטח כבוש, שעל פי הדין הבינלאומי אין להעבירם בכפייה בתוך השטח או אל מחוץ לו, תהיה אשר תהיה כתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין. לובל מדגיש כי מעמדה של רצועת עזה כשטח כבוש או שאינו כבוש אינו רלוונטי לסוגיה, שכן אין בו כדי להשליך על מי שמתגורר בגדה המערבית, אשר על מעמדה כשטח כבוש אין כל מחלוקת. עוד נכתב כי העברה בכפייה של תושב מוגן היא הפרה חמורה של אמנת ג'נבה הרביעית, והיא יכולה להקים אחריות פלילית ולחייב להעמיד את המבצע לדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוות דעתו של ד"ר נועם לובל, מרצה למשפט זכויות האדם הבינלאומי. ד"ר לובל קובע כי פלסטינים המתגוררים בגדה הם תושבים מוגנים בשטח כבוש, שעל פי הדין הבינלאומי אין להעבירם בכפייה בתוך השטח או אל מחוץ לו, תהיה אשר תהיה כתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין. לובל מדגיש כי מעמדה של רצועת עזה כשטח כבוש או שאינו כבוש אינו רלוונטי לסוגיה, שכן אין בו כדי להשליך על מי שמתגורר בגדה המערבית, אשר על מעמדה כשטח כבוש אין כל מחלוקת. עוד נכתב כי העברה בכפייה של תושב מוגן היא הפרה חמורה של אמנת ג'נבה הרביעית, והיא יכולה להקים אחריות פלילית ולחייב להעמיד את המבצע לדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות