בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר יוטאקה אראי מומחה למשפט בינלאומי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר יוטאקה אראי מומחה למשפט בינלאומי
מסמכים אחרים | חוות דעת | 10.02.2011
בג"ץ 4019/10 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית חוות דעת של ד"ר יוטאקה אראי מומחה למשפט בינלאומי
חוות דעתו של ד"ר יוטאקה אראי, מרצה בכיר למשפט בינלאומי מאוניברסיטת קנט, ומומחה בעל שם עולמי למשפט בינלאומי הומניטארי ודיני כיבוש בפרט. ד"ר אראי קובע כי העברתם של פלסטינים מהגדה המערבית לרצועת עזה עולה לכדי העברה בכפייה, וזו מנוגדת לדין הבינלאומי, נחשבת הפרה חמורה שלו, ואף יכולה להיחשב פשע מלחמה הנושא בצדו אחריות פלילית. ד"ר אראי מדגיש כי זכותו של תושב מוגן להמשיך ולהתגורר בארצו נתונה לו מהמשפט הבינלאומי, ואין בחקיקת הכוח הכובש כדי לשלול אותה. חוות הדעת מצביעה גם על החובה של ישראל לעדכן את העתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוות דעתו של ד"ר יוטאקה אראי, מרצה בכיר למשפט בינלאומי מאוניברסיטת קנט, ומומחה בעל שם עולמי למשפט בינלאומי הומניטארי ודיני כיבוש בפרט. ד"ר אראי קובע כי העברתם של פלסטינים מהגדה המערבית לרצועת עזה עולה לכדי העברה בכפייה, וזו מנוגדת לדין הבינלאומי, נחשבת הפרה חמורה שלו, ואף יכולה להיחשב פשע מלחמה הנושא בצדו אחריות פלילית. ד"ר אראי מדגיש כי זכותו של תושב מוגן להמשיך ולהתגורר בארצו נתונה לו מהמשפט הבינלאומי, ואין בחקיקת הכוח הכובש כדי לשלול אותה. חוות הדעת מצביעה גם על החובה של ישראל לעדכן את העתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות