בג"ץ 8414/05 - יאסין נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8414/05 - יאסין נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 04.09.2007
בג"ץ 8414/05 - יאסין נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין

בית המשפט פסל את תוואי הגדר ממערב לכפר בילעין, לאור מבחן המידתיות השני; כלומר, ביהמ"ש לא שוכנע כי לא קיים תוואי חלופי הפוגע פחות בתושבי בילעין. בית המשפט מוסיף כי מטרת התוואי המתוכנן הייתה לכלול שטחים בצד "הישראלי" של החומה, פעולה שאינה חוקית, ומבקר את המדינה שמסרה לו מידע לא מדויק.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

בית המשפט פסל את תוואי הגדר ממערב לכפר בילעין, לאור מבחן המידתיות השני; כלומר, ביהמ"ש לא שוכנע כי לא קיים תוואי חלופי הפוגע פחות בתושבי בילעין. בית המשפט מוסיף כי מטרת התוואי המתוכנן הייתה לכלול שטחים בצד "הישראלי" של החומה, פעולה שאינה חוקית, ומבקר את המדינה שמסרה לו מידע לא מדויק.

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות