בג"ץ 8414/05 - יאסין נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8414/05 - יאסין נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 05.09.2005
בג"ץ 8414/05 - יאסין נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
עתירה נגד תוואי גדר ההפרדה המוקמת ממערב לכפר בילעין. מיקום התוואי נועד למעשה לאפשר את הרחבת שטחי התנחלות מודיעין עילית מזרחה. התוואי אינו עוקב אחר קו הבתים של ההתנחלות, או קו כלשהו היכול להיחשב ביטחוני, אלא אחר תכנית מתאר שטרם אושרה וחלקה אף מצוי מחוץ לשטח המוניציפאלי של ההתנחלות. כך נגזלים אלפי דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי הכפר. עתירות שהוגשו בעבר לבג"ץ באותו עניין - בטרם ידעו העותרים על תכנית המתאר - נדחו מבלי שנשמעו טיעוניהם של התושבים לגופו של עניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה נגד תוואי גדר ההפרדה המוקמת ממערב לכפר בילעין. מיקום התוואי נועד למעשה לאפשר את הרחבת שטחי התנחלות מודיעין עילית מזרחה. התוואי אינו עוקב אחר קו הבתים של ההתנחלות, או קו כלשהו היכול להיחשב ביטחוני, אלא אחר תכנית מתאר שטרם אושרה וחלקה אף מצוי מחוץ לשטח המוניציפאלי של ההתנחלות. כך נגזלים אלפי דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי הכפר. עתירות שהוגשו בעבר לבג"ץ באותו עניין - בטרם ידעו העותרים על תכנית המתאר - נדחו מבלי שנשמעו טיעוניהם של התושבים לגופו של עניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות