ע"א 7995/02 - המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון ואח' נ' שענובי פסק דין המוקד להגנת הפרט
ע"א 7995/02 - המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון ואח' נ' שענובי פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 25.09.2007
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט העליון מקבל את ערעור המדינה וקובע כי קצין שירה לעבר אדם שנראה בורח לא פעל ברשלנות. זאת למרות שהקצין עצמו טען שהסיבה היחידה לירי הייתה שגילו ומינו של החשוד תאמו את תיאורו של מבוקש ששהה באותו אזור.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות