תנאי כליאתם של עצורים - בין חזקת החפות לכבוד האדם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תנאי כליאתם של עצורים - בין חזקת החפות לכבוד האדם
מאמרים | אקדמי | 01.01.2007
תנאי כליאתם של עצורים - בין חזקת החפות לכבוד האדם
מחברת המאמר טוענת כי המדינה מפירה את חובותיה לפי חוק המעצרים, הקובע כי יש להחזיק עצורים בתנאים הולמים. תנאי החזקתם של עצורים שטרם הוכחה אשמתם הם קשים ומשפילים. המדינה, מוסיפה המחברת, פוגעת בזכותם של העצורים לבריאות, ומפירה את זכותם הבסיסית לכבוד. תפיסתה הבסיסית של מחברת המאמר היא כי תנאי המעצר של עצורים חפים מפשע צריכים להיות קרובים ככל האפשר לרמת החיים מחוץ לכותלי הכלא. עליהם להתאים למטרתו, שאינה ענישה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מחברת המאמר טוענת כי המדינה מפירה את חובותיה לפי חוק המעצרים, הקובע כי יש להחזיק עצורים בתנאים הולמים. תנאי החזקתם של עצורים שטרם הוכחה אשמתם הם קשים ומשפילים. המדינה, מוסיפה המחברת, פוגעת בזכותם של העצורים לבריאות, ומפירה את זכותם הבסיסית לכבוד. תפיסתה הבסיסית של מחברת המאמר היא כי תנאי המעצר של עצורים חפים מפשע צריכים להיות קרובים ככל האפשר לרמת החיים מחוץ לכותלי הכלא. עליהם להתאים למטרתו, שאינה ענישה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות