בג"ץ 2150/07 אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא נ' שר הביטחון פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2150/07 אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא נ' שר הביטחון פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 29.12.2009
בג"ץ 2150/07 אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא נ' שר הביטחון פסק דין
פסק דין בעתירת האגודה לזכויות האזרח ותושבי הכפרים הסמוכים לכביש 443, להורות לצבא לאפשר תנועה חופשית של פלסטינים בכביש 443. העתירה התקבלה. השופטים קובעים כי הוראת המפקד הצבאי לאסור לחלוטין תנועת פלסטינים בכביש 443 "אינה עולה בקנה אחד עם כללי המשפט הבינלאומי שעניינם תפיסה לוחמתית", וכי יש לבטלה בשל חוסר סמכות והיעדר מידתיות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת האגודה לזכויות האזרח ותושבי הכפרים הסמוכים לכביש 443, להורות לצבא לאפשר תנועה חופשית של פלסטינים בכביש 443. העתירה התקבלה. השופטים קובעים כי הוראת המפקד הצבאי לאסור לחלוטין תנועת פלסטינים בכביש 443 "אינה עולה בקנה אחד עם כללי המשפט הבינלאומי שעניינם תפיסה לוחמתית", וכי יש לבטלה בשל חוסר סמכות והיעדר מידתיות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות