בג"ץ 2690/09 - יש דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2690/09 - יש דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 28.03.2010
בג"ץ 2690/09 - יש דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט, ארגון יש דין והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד החזקת אסירים ועצורים מהשטחים בשטח ישראל וניהול הליכי הארכת מעצרם בשטחה. ביהמ"ש דוחה את העתירה וקובע כי אין לסטות מהפסיקה הקיימת, שלפיה אם מדיניות ישראל סותרת את הוראות הדין הבינלאומי ההומניטארי אך התחיקה הראשית בדין הישראלי מכשירה זאת, ידה של זו על העליונה. בנוסף כופר ביהמ"ש בין השיטין בכך שישראל כובשת, ובו בזמן הוא מפרש את אמנות ג'נבה באופן המקל עם ישראל, כי לתפיסתו יש להתחשב בכך שמדובר בהחזקת איזור ממושכת ובכך שהחזקת הפלסטינים בישראל ולא בשטחים רק מיטיבה עימם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט, ארגון יש דין והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד החזקת אסירים ועצורים מהשטחים בשטח ישראל וניהול הליכי הארכת מעצרם בשטחה. ביהמ"ש דוחה את העתירה וקובע כי אין לסטות מהפסיקה הקיימת, שלפיה אם מדיניות ישראל סותרת את הוראות הדין הבינלאומי ההומניטארי אך התחיקה הראשית בדין הישראלי מכשירה זאת, ידה של זו על העליונה. בנוסף כופר ביהמ"ש בין השיטין בכך שישראל כובשת, ובו בזמן הוא מפרש את אמנות ג'נבה באופן המקל עם ישראל, כי לתפיסתו יש להתחשב בכך שמדובר בהחזקת איזור ממושכת ובכך שהחזקת הפלסטינים בישראל ולא בשטחים רק מיטיבה עימם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות