עע"מ 5037/08 - חליל נ' שר הפנים בקשה להצטרפות כידידות בית המשפט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"מ 5037/08 - חליל נ' שר הפנים בקשה להצטרפות כידידות בית המשפט
כתבי בי דין | בקשה | 10.01.2010
עע"מ 5037/08 - חליל נ' שר הפנים בקשה להצטרפות כידידות בית המשפט
בקשת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להופיע כ"ידידי בית המשפט" בערעור על פסק דין בעניינה של ירושלמית שתושבותה נשללה. הארגונים מבקשים לבחון מחדש את פסיקת בית המשפט בעניינים הקשורים למעמדם האזרחי של תושבי ירושלים המזרחית, שהפכה לכלי לשינוי המציאות הדמוגרפית שם ויצירת רוב יהודי בעיר על ידי דחיקת תושביה הפלסטינים אל מחוצה לה, בניגוד לדין הבינלאומי. הארגונים מבהירים כי תושבי ירושלים המזרחית אינם רק  "תושבי ישראל", כהגדרת הדין הישראלי הפנימי, אלא גם "אזרחים מוגנים" מתוקף דיני הכיבוש במשפט הבינלאומי, שזכותם להמשיך לחיות בשטח הכבוש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בקשת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להופיע כ"ידידי בית המשפט" בערעור על פסק דין בעניינה של ירושלמית שתושבותה נשללה. הארגונים מבקשים לבחון מחדש את פסיקת בית המשפט בעניינים הקשורים למעמדם האזרחי של תושבי ירושלים המזרחית, שהפכה לכלי לשינוי המציאות הדמוגרפית שם ויצירת רוב יהודי בעיר על ידי דחיקת תושביה הפלסטינים אל מחוצה לה, בניגוד לדין הבינלאומי. הארגונים מבהירים כי תושבי ירושלים המזרחית אינם רק  "תושבי ישראל", כהגדרת הדין הישראלי הפנימי, אלא גם "אזרחים מוגנים" מתוקף דיני הכיבוש במשפט הבינלאומי, שזכותם להמשיך לחיות בשטח הכבוש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות