עע"ם 5037/08 - חליל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 5037/08 - חליל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 19.12.2017
עע"ם 5037/08 - חליל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
קבלת ערעורה של תושבת ירושלים המזרחית שמעמדה נשלל בשל מגוריה בארצות הברית. בית המשפט קובע כי על שר הפנים "להתחשב במעמדם המיוחד כ'תושבים ילדים'", וכי על אף שהמתווה להשבת תושבות במסגרת המדיניות המקלה קובע כי לאדם יינתן תחילה מעמד ארעי למשך שנתיים, במקרה של האישה מתקיימות נסיבות המצדיקות לסטות מכך ויש להשיב לה את מעמדה לאלתר. בית המשפט מוסיף כי "השילוב בין זיקתה המקורית של המערערת למקום מגוריה לבין הפן ההומניטרי הקשור בשהייתה ארוכת השנים בישראל – מכריע במקרה זה את הכף". בית המשפט פוסק לטובתה של האישה הוצאות בסך 40,000 ש"ח.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קבלת ערעורה של תושבת ירושלים המזרחית שמעמדה נשלל בשל מגוריה בארצות הברית. בית המשפט קובע כי על שר הפנים "להתחשב במעמדם המיוחד כ'תושבים ילדים'", וכי על אף שהמתווה להשבת תושבות במסגרת המדיניות המקלה קובע כי לאדם יינתן תחילה מעמד ארעי למשך שנתיים, במקרה של האישה מתקיימות נסיבות המצדיקות לסטות מכך ויש להשיב לה את מעמדה לאלתר. בית המשפט מוסיף כי "השילוב בין זיקתה המקורית של המערערת למקום מגוריה לבין הפן ההומניטרי הקשור בשהייתה ארוכת השנים בישראל – מכריע במקרה זה את הכף". בית המשפט פוסק לטובתה של האישה הוצאות בסך 40,000 ש"ח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות