בג"ץ 2192/10 - חאלד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין והחלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2192/10 - חאלד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין והחלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 28.04.2010
בג"ץ 2192/10 - חאלד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין והחלטה
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתרי כניסה למרחב התפר לכל מי שהוכחה זיקתו לשטח זה, בין שמדובר ב"מנועים ביטחונית" ובין שלא, כמתחייב מפקודות הקבע של צה"ל. בית המשפט אינו מוצא לנכון להידרש לצדדים העקרוניים הנוגעים לקו התפר על מכלול שאלותיו, כיוון שאלה נידונים בעתירות אחרות שעודן תלויות ועומדות בבג"ץ. ביהמ"ש דוחה את עתירתם הפרטנית של שניים מהעותרים, לאחר שעיין בחומר חסוי אודותם במעמד צד אחד. בעניינם של חמישה עותרים נוספים קובעים השופטים כי עליהם לשוב ולהגיש את בקשותיהם לפי הנוהל, ועל המדינה להשיב עליהן בהקדם. השופטים מדגישים כי "יש חשיבות ומשמעות ללוח הזמנים לתשובה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתרי כניסה למרחב התפר לכל מי שהוכחה זיקתו לשטח זה, בין שמדובר ב"מנועים ביטחונית" ובין שלא, כמתחייב מפקודות הקבע של צה"ל. בית המשפט אינו מוצא לנכון להידרש לצדדים העקרוניים הנוגעים לקו התפר על מכלול שאלותיו, כיוון שאלה נידונים בעתירות אחרות שעודן תלויות ועומדות בבג"ץ. ביהמ"ש דוחה את עתירתם הפרטנית של שניים מהעותרים, לאחר שעיין בחומר חסוי אודותם במעמד צד אחד. בעניינם של חמישה עותרים נוספים קובעים השופטים כי עליהם לשוב ולהגיש את בקשותיהם לפי הנוהל, ועל המדינה להשיב עליהן בהקדם. השופטים מדגישים כי "יש חשיבות ומשמעות ללוח הזמנים לתשובה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות