בג"ץ 2192/10 - חאלד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2192/10 - חאלד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 17.03.2010
בג"ץ 2192/10 - חאלד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה למתן צו על תנאי שהגיש המוקד להגנת הפרט, להתיר לפלסטיני מהכפר ג'יוס שבנפת קלקיליה להיכנס לאדמותיו המצויות בצדה המערבי של גדר ההפרדה. היתר הכניסה ל"מרחב התפר", שהיה ברשות העותר, נלקח ממנו שלא כדין וללא הליך הוגן, מה שיצר פגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכויותיו לחופש תנועה, לקניין ולחופש העיסוק. העתירה מתייחסת גם למישור העקרוני, וכוללת דרישה להנפיק היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לכל מי שהוכחה זיקתו לשטח זה, בין שמדובר ב"מנועים ביטחונית" ובין שלא, כמתחייב מפקודות הקבע של הצבא; לערוך שימוע כדין טרם קבלת החלטה על סירוב להנפיק היתר; ולנמק את הסירוב אם זה המקרה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה למתן צו על תנאי שהגיש המוקד להגנת הפרט, להתיר לפלסטיני מהכפר ג'יוס שבנפת קלקיליה להיכנס לאדמותיו המצויות בצדה המערבי של גדר ההפרדה. היתר הכניסה ל"מרחב התפר", שהיה ברשות העותר, נלקח ממנו שלא כדין וללא הליך הוגן, מה שיצר פגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכויותיו לחופש תנועה, לקניין ולחופש העיסוק. העתירה מתייחסת גם למישור העקרוני, וכוללת דרישה להנפיק היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לכל מי שהוכחה זיקתו לשטח זה, בין שמדובר ב"מנועים ביטחונית" ובין שלא, כמתחייב מפקודות הקבע של הצבא; לערוך שימוע כדין טרם קבלת החלטה על סירוב להנפיק היתר; ולנמק את הסירוב אם זה המקרה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות